VERGİ HUKUKU

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

VERGİ HER VATANDAŞ İÇİN BİR BORÇTUR, FAKAT HAKSIZ KESİLEN VERGİ VE VERGİ CEZALARI İSE MÜKELLEFLER İÇİN YÜKTÜR BU NEDENLE VERGİ HUKUKU KONUSUNDA MÜVEKİLLERİMİZİN YANINDAYIZ.

Vergi mükellefleri ile maliye arasında çıkan uyuşmazlıklara vergi mahkemeleri tarafından bakılmaktadır. Ülkemizde vergi gelirinde son yılllarda büyük bir artış bulunmaktadır. Vergi gelirlerindeki artışla beraber vergi mükellefleri ile maliye arasında parasal konuda uyuşmazlıklarda artmaktadır.

Vergi mükellefleri maliye tarafından haksız kesilen vergi cezaları ve vergiler ile karşı karşı kalmıştır. Vergiler konusunda yeterli hukuki bilgi ve tecrübeye sahip olmayan mükellefler bu cezaları ve vergileri ödemek zorunda kalmışlardır. Bireysel ve ticari şirketler açısından vergiler şirketlerin bütçesinde büyük bir gider kalemidir. Bu kalemde haksız bir şekilde meydana gelecek artış şirketin ekonomik geleceği ile doğrudan ilgilidir.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık bürosu, haksız tarh edilen vergiler ve vergi cezaları ile ilgili vergi mahkemelerinde yürütmenin durdurulması ile beraber iptal davaları açarak haksız ceza ve vergileri iptal edilmesinde dava sürecini yürütmektedir.

Vergi hukuku avukatlığı kısaca vergi avukatlığı ülkemizde uzmanlaşmanın yeterli olmadığı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle bu alanda uzmanlaşmanın önemi açıkça ortadadır.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bireysel ve kurumsal vergi mükelleflerine vergi hukuku konusunda icra, dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU OLARAK VERGİ HUKUKU ALANINDA;

  • Takdir komisyonu kararlarınının hukuka uygunluğu konusunda danışmanlık hizmeti sunmak ve dava açmak,
  • Haksız  vergilere ve bunun yanında resim ,harç ve vergi cezalarına karşı vergi mahkemelerinde iptal davaları açmak,
  • Uzlaşmadan kaynaklanan vergi davaları.