Tazminat Hukuku

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATTAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA MÜVEKKİLLERE ETKİLİ VE HIZLI ÇÖZÜMLER SUNMAKTAYIZ.

Hukuka aykırı bir eylem sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararlara karşılık tazminatlar için müvekkilere en kısa zamanda maksimum düzeyde  alabilmesi için dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ülkemiz trafik, iş kazaları başta olmak üzere kazaların çok yaşandığı bir ülke olması beraberinde tazminat hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları getirmektedir. Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak dünyada ve ülkemizde tazminat hukuku alanında meydana gelen değişimleri ve gelişmeleri güncel olarak takip etmekteyiz.

Tazminat hukuku; Ceza Hukuku, Sağlık Hukuku, Adli Tıp Hukuku dahil bir çok hukuk alanı ile ilişki olmasından dolayı yaşanan uyuşmazlıklar uzman kadrolar ile takip edilmesi gerekmektedir.  Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, uzman kadromuz ile müvekkilere tekrar bir mağduriyet yaşatmamak için müvekkilerimizin haklarını iyi şekilde savunmaktayız.

Özellikle Trafik kazalarında yaşanan mağduriyetlerde danışmanlık hizmeti sunmak için ülkemizde hasar ve danışmanlık şirketi altında bir çok hasar şirketi açılmıştır ve açılmaya hızla devam etmektedir. İşlerini profesyonel olarak yapanların sayısı çok az olduğundan dolayı bu tür şirketler trafik kazası mağdurlarına tekrar mağduriyetler yaşatmaktadır. Bir çok hasar şirketi danışmanlık ücreti altında mağdurların trafik kazası kaynaklı sakatlık tazminatı, destekten yoksun tazminatı, bakım gideri tazminatı dahil olmak üzere yüzde 40, 50 hatta bunları aşan taleplerle zaten mağduriyet yaşamış mağdurların adeta tazminatlarına el koymaktadır.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık büromuz, işini profesyonel yapan birçok Hasar ve Danışmanlık firmasına hukuki destek vermektedir. Sigorta ve Tazminat Hukuku konusunda uzman Avukat ve Danışman kadromuz ile güncel içhihatları ve mevzuat değişikliklerini takip ederek Hasar ve Danışmanlık Firmalarına hukuki danışmanlık desteği sunmaktayız. Bu nedenle Hasar ve Danışmanlık firmalarının danışmanlık hizmeti verdiği mağdurlar ile yaşayacakları hukuksal sorunların ortaya çıkmasına engel olmuş olmaktayız.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, özellikle iş kazalarında işçi-işveren , işçi-sosyal güvenlik kurumu arasında yaşanacak hukuksal sorunların çözümünde katkı sunmaktadır. İş kazalarının yaşanmaması için işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hükümleri çerçevesinde işverene bir çok sorumluluk yüklenmektedir. Ülkemizde "kazadır" anlayışı terkedilmedikçe bu tür mağduriyetlerin ülkemizde hızla gelişen sanayi ve ekonomi doğrultusunda artacağı bir gerçektir. İşçinin doğası gereği güçsüz konumda olmasının sonucu olarak haklarını işveren, sgk ve diğer sorumlulardan almasında bir çok zorlukla karşılmaktadır. Tam bu nokta da uzman Avukat ve danışman kadrosuyla Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, mağduriyet yaşamış işçi ve işçi ailerinin her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, işçi sağlığında pek fazla önemin gösterilmediği ülkemizde kötü iş koşulları nedeniyle işçilerin maruz kaldığı meslek hastalıklarında işçilerimize "meslek hastalığı" konusunda tazminatlar için  uzman avukat ve danışmanlık kadrosuyla etkili hizmet sunmaktadır.

Ülkemizde sağlık kurum ve kuruluşlara erişimin kolaylaşması neticesiyle beraber sağlıkta kalite sorununu beraberinde getirmiştir. Sağlıkta hizmetin kalitesiye beraber yaşanacak doktor hataları azalmaktadır. Ülkemizde doktor başına düşen günlük muayene ve ameliyat edilecek hasta sayısı dikkate alındığında doktor hatalarının meydana gelmemesi imkansızdır. Malpraktis ( Tıbbî hata”yı bir doktorun tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik veya kurallara uymama sonucu tedavi ve bakım standartlarına uymayan davranışları ile hastasına zarar vermesi” olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenle hastalarda meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanması Altınel Hukuk ve Danışmanlık bürosu uzman avukat ve danışman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Trafik kazasında kaynaklanan sakatlık tazminatları için zamanaşımı bulunmaktadır. Genel olarak sakatlık tazminatı için 8 yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Trafik kazasında kaynaklanan vefatlarda somut olayın durumuna göre 2 ve 15 yıl zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. 

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU OLARAK TAZMİNAT HUKUKU KONUSUNDA;

 • Trafik kazası nedeniyle sakatlık tazminatının en kısa sürede maksimum düzeyde alınması için sorumlu sigorta şirketi ve kişilere karşı  müvekkilere dava, icra ve danışmanlık desteği sunmak,
 • Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı alabilmesi için müteveffa yakınlarına sorumlu sigorta şirketi ve kişilere karşı dava, icra ve danışmanılk desteği sunmak,
 • Trafik kazası nedeniyle sakatlık tazminatı (Geçici ve Sürekli iş görmezlik) tazminatı yanında maluliyet oranında ve maluliyet durumuna göre sorumlu sigorta şirketine karşı bakım masrafı ve gideri için dava, icra ve danışmanlık desteği sunmak,
 • Trafik kazasının tespit eden resmi görevlilerce tutulan "kaza tespit tutanağı" na karşı itiraz ve tespit davalarının açalması,
 • Hasar ve Danışmanlık Şirketlerine sigorta ve tazminat hukuku konusunda hukuki destek verilmesi,
 • İş kazaları nedeniye işveren ve sgk karşı sürekli ve geçici iş görmezlik tazminatı için dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • İş kazaları nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı için müteveffa yakınlarına dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • İş kazalarının meydana gelen olayda kusur tespiti için işçilere hukuksal destekte bulunmak,
 • İşçinin maruz kaldığı meslek hastalığı için tazminat ve diğer konulurda işçiye hukuksal destekte bulunmak,
 • Doktor hataları sonucu meydana gelen maddi ve manavi zararlar karşısında sorumlu sağlık kurum ve kuruluşlarına karşı tazminat davalarının açalmısı konusunda dava ve danışmanlıkı hizmeti sunmak,
 • Doktor hatalarının tespiti için tespit davası açmak,
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında meydana gelen hatalar nedeniyle hastaların maruz kaldığı kayıplar için dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Tazminat hukukunda kaynaklı hukuksal uyuşmazlıklarda ceza hukukunu ilgilendiren konularda ceza hukuku alananda hukuki destek verilmesi.