AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

BOŞANMA DAVALARINDA MÜVEKKİLERİN LEHİNE EN HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMÜ SUNMAKTAYIZ.

Adalet Bakanlığı 2014 yılı Adli istatisklere göre 2014 yılında Türkiye genelinde 202 bin 107 boşanma davası açılmıştır. İstanbul'da açılan boşanma davası sayısı ise 44 bin 469'dur. Boşanmaların hızla artması neticesinde aile ve boşanma hukukundan kaynaklanan bir çok uyuşmazlık mahkemeler önüne gelmektedir. Boşanma ile beraberinde nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, mal rejimi tasfiyesi gibi bir çok hukuksal uyuşmazlığı beraberinde getirmektedir.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, boşanma ve sonuçları konusunda müvekkilere dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Boşanmanın ve sonuçlarının müvekkilerimizin en çok yararına olacak şekilde dava açma, takibini sağlama ve sonuçlandırma konusunda destek sunmaktayız.

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU AİLE HUKUKU VE BOŞANMA KONUSUNDA;

 • Çekişmeli boşanma davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması konusunda destek  olmak,
 • Anlaşmalı boşanma davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması konusunda destek olmak,
 • Boşanma davasında tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası konusunda destek olmak,
 • Boşanma davasında çocukların velayeti konusunda destek olmak,
 • Boşanma davası sonrası velayetin değiştirilmesi davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılmasından destek olmak,
 • Boşanma davasında kusurlu taraftan maddi ve manevi tazminatın müvekkilerimiz lehine alınmasını sağlamak,
 • Evlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi, değiştirilmesinden hukuki destek sağlamak,
 • Mal rejimi tasfiyesi için dava açılması, takibinin yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Boşanma davası öncesi ve sonrası müvekkilin geçici koruma tedbirlerine başvurması için hukuki destek sağlamak,
 • Boşanma davasınının açılması ve sonrasında davalının malvarlığına ihtiyadi tedbirlerin konulması için hukuki destek sağlamak,
 • Aile ve boşanma hukukundan kaynaklanan diğer uyuşmazlıklarda dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmak.