Sağlık Hukuku

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

HASTANELER BAŞTA OLMAK ÜZERE ÖZEL VE KAMU  SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SAĞLIK HUKUKU KONUSUNDA YAŞADIĞI UYUŞMAZLIKLARDA ETKİN VE HIZLI ÇÖZÜMLER SUNMAKTAYIZ.

Sağlık Hukuku, çağdaş hukukun en fazla gelişen hukuk alanlarından bir tanesidir. Sağlık hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşlarında meydana gelen artışla beraber bu sağlık kurum ve kuruluşlarının karşılaştığı hukuki uyuşmazlıklar artmakta ve çeşitlenmektedir. Sağlık hizmetinin sunumu için gerekli tıbbi malzeme ve teçhizatların yanı sıra bu konuda uzmanlaşmış doktor, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeline ihtiyaçlar artmıştır. Sağlık hizmetinin sunumunda ihtiyaçların artması sorunların artmasına da neden olmuştur.

Sağlık Kurum ve kuruluşları, mevcut ihtiyaçları doğrultusunda bir çok malzeme ve tedarik şirketi ile ticari ilişkiler gerçekleştirmek zorunluluğu doğmuştur. Bu ticari ilişkiler beraberinde hukuksal proplemleri beraberinde getirmiştir. Eksik ve ayıplı mallar, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini düşürmesinden dolayı kaliteli hizmet sunarak rekabeti artırmayı amaçlayan sağlık kurum ve kuruluşları eksik ve ayıplı mal sunan şirketlerle karşı karşıya kalmışlardır. Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, başta hastaneler olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşları ile hukuki uyuşmazlık içine giren bireysel ve kurumsal şirketlere karşı dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendilerinden sağlık hizmeti alan hastalarla karşılaştığı başta doktor hataları nedeniyle tazminat, ücret uyuşmazlıkları konusunda dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, sağlık kurum ve kuruluşlarında sözleşmesel ilişki ile çalışan doktor, hemşire, diğer yardımcı sağlık personeli, güvenlik ve temizlik personelleri dahil tüm personelleri ile iş sözleşmesinin düzenlenmesi, iş akdinin haklı fesih edilmesi gibi konularında dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Başta hastaneler olmak üzere personel sayısı fazla kurum ve kuruluşlarda işçi ile işveren arasında kıdem, ihbar tazminatları, fazla çalışma alacakları, ücret alacakları dahil tüm maddi ve manevi tazminatlar konusunda bir çok hukuksal uyuşmazlık yaşanmaktadır. İş Hukuku alanında işveren tarafından yetersiz bilgi neticesinde işverenler iş davalarında yüksek tazimnatlar ile karşı karşı kalmaktadır. İşverenlerin hukuksal danışmanlığın yetersizliği nedeniyle maruz kaldıkları yüksek tazminatlar işyerinin ekonomik olarak geleceğini sarsmaktadır. Bu nedenle sağlık kurum ve kuruluşlara uzman avukat ve danışman kadroları ile dava,icra ve danışmanlık desteği sunmaktayız.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, özel sağlık kuruluşlarının devlet kurumları tarafından denetlenmesi neticesinde yüksek tazminat cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için hukuksal destek sunmaktadır. Bu tür tazminat cezaları ile karşı karşı kalan özel sağlık kuruluşlarına haksız tazminat cezası olması durumunda bu cezaların idari ve vergi mahkemelerinde iptal edilmesi için gereken hukuki desteği sunmaktayız.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, özel sağlık kuruluşlarının hizmet sundukları hastalar ile aralarındaki her türlü sözleşmesel, onamsal evrakların düzenlenmesi konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir.

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU SAĞLIK HUKUKU KONUSUNDA;

  • Başta hastaneler olmak özere özel sağlık kuruluşlarının malzeme ve teçhizat tedarik için ticari ilişki içinde oldukları bireysel ve kurumsal şirketlerle karşılaştıkları her türlü hukuki uyuşmazlıkta dava, icra ve danışmanılk hizmeti sunmaktadır.
  • Başta hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının iş sözleşmesi içinde oldukları personelleri ile yaşadıkları hukuki uyuşmazlıklarda iş davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması, icra takiplerinin yapılması konusunda hizmet sunmaktadır.
  • Başta hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının personelleri ile iş sözleşmesinin düzenlenmesinde danışmanlık hüzmeti sunmaktayız,
  • Başta hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmeti sunduğu hastalar ile karşı karşıya kaldığı tüm tazminat davalarında hukuki destek sunmaktayız,
  • Başta hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmeti sunduğu hastalar ile sözleşmeden kaynaklanan ücret alacaklarının dava, icra takibi konusunda hukuki destek sunmaktayız.
  • Başta hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının devlet kurumları tarafından denetlenmesi sonucu para ve vergi cezalarının iptali konusunda idare ve vergi mahkemelerine dava açmak,
  • Başta hastanaler olmak üzere özel sağlık kurululuşlarının yaşadığı tüm hukuksal uyuşmazlıklarda dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
  • Özellikle malpraktis (tıbbi hatalar) konusunda davalarda müvekkilere hukuksal destek sunmaktayız,
  • Tüm sağlık kurum ve kuruluşların sağlık hukuku konusunda bilgisini artırmak için eğitim desteği sunmaktayız.