MİRAS HUKUKU

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

MİRAS DAVALARI KONUSUNDA ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU MÜVEKKİLERİN HER ZAMAN YANINDA.

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda uzman avukat ve danışman kadrosuyla müvekkilere dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Miras sözleşmelerinin hazırlanması, vasiyetlerin hazırlanması, mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi, mirastan redle ilgili işlemlerin yapılması gibi bir çok konuda müvekkilerimizin yanındayız.

Muris muvazaası için zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri sürülebilir. Fakat ispat açısından işlemin üzerinden uzun süre geçmesi davacı açısından önem arz etmektedir. Ülkemizde muris muvazaası davaları mahkemeler önüne çok sıklıkla gelen davaların başında yer almaktadır. Muris muvazaası davalarında ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU olarak müvekkilere dava sürecini yürütme hizmeti sunmaktayız.

Ülkemizde mirasçılar açısından önemli diğer dava ise, izale-i şuyuu yani ortaklığın giderilmesi davasıdır. Mirasçıların paylaşım konusunda anlaşaması halinde mahkeme aracığıyla bu paylaşımın gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu davalar ile ilgili olarak ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU müvekkillere dava sürecini yürütmede vekil olarak hizmet sunmaktadır.

Vasiyetnamenin iptali için eğer mirasbırakının vasiyeti vasiyetnamenin geçerli olması için gerekli şartları taşımaması halinde iptali davası ile bu vasiyetnamenin iptalini mirasçılar sağlayabilirler. 

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU OLARAK MİRAS HUKUKUNDA;

 • Tereke Tespit hakkında davaların açılması,
 • Terekeye mümessil atanması konusunda dava açılması,
 • Tereke tedbirlerinin alınması konusunda her türlü hukuki işlemin yapılması,
 • Veraset ilamı alınması, Mirasçılık belgesi (veraset) davası ve iptal davaların açılması,
 • Vasiyetnamenin iptali davalarının açılması 
 • Tenkis ve denkleştirme davaların açılması
 • Miras reddi ile ilgili davası açılması
 • Muris muvazaası nedeniyle davanın açılması,
 • İzale-i Şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davasının açılması,
 • Mirasın Reddi iptali ile ilgili davaların açılması,
 • Mirastan ve ya Mirasçılıktan çıkarılmaya karşı itiraz davalarının
 • Miras nedeniyle istihkak Davalarıın açılması
 • Mirasın Taksimi Davalarınıın açılması,