Sigorta Hukuku

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

SİGORTA HUKUKUNDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA DOĞRU VE HIZLI ÇÖZÜM SUNMAKTAYIZ.

       Ülkemizde sigorta bilincinin artmasıyla doğru orantılı olarak sigorta poliçelerinde ciddi bir artış meydana gelmektedir. Meydana gelen bu artış ile beraber sigortacı ile sigortalı, sigorta ettiren arasında hukuki uyuşmazlıkların sayısı her geçen gün artmaktadır.

         Sigorta şirketleri ile yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda, sigorta hukuku üzerinde bilgi ve deneyime sahip olan kadromuz ile müvekkilerin haklarını korumaktayız.

       Sigorta poliçeleri, sigortalı ve ya sigorta ettiren tarafından yeteri kadar  inceleme süzgecinden geçmeden imza altına alınmaktadır. Sigorta poliçelerinde yer alan muafiyetler, genel şartlar, özel şartlar, teminat kapsamı dahil bir çok içerik gözden geçirilerek sigorta poliçesi imzalanmalıdır.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bireysel ve kurumsal müvekkilerimize;

  • Sigorta poliçelerinin hazırlanmasında danışmanlık desteği verilmesi,
  • Rizikonun gerçekleşmesi ile sigorta şirketi ile zararın ve meblağın karşılanması için yaşanan uyuşmazlıklarda dava, icra ve danışmanlık desteğinin verilmesi,
  • Sigortalı ve sigorta ettiren ile sigortacı arasında prim borçları konusunda dava, icra ve danışmanlık desteğinin verilmesi,
  • Zarar sigortalarında meydana gelen zararın tespiti için tespit davası açılması konusunda desteğin verilmesi,
  • Meblağ sigortalarında rizikonun gerçekleştiğinin tespiti için tespit davası açılması konusunda desteğin verilmesi,
  • Sigorta şirketi ile yaşanan uyuşmazlarda müvekkilin hakkını en iyi savunacak yolların hangisi olduğu tespiti yapılması,
  • Sigorta Tahkim Komisyonunun hızlı işleyen uyuşmazlık çözüm merkezi olması nedeniyle, sigorta şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıklarda somut olaya göre Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık için başvuru yapılması,
  • Sigorta Şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıklar için Asliye Ticaret Mahkemelerinde sigorta davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması.
  • Sigorta Şirketleri ile yaşanan tüm uyuşmazlıklarda dava, icra, danışmanlık hizmeti verilmesi.