TİCARET HUKUKU

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

TİCARET HUKUKU ALANINDA TECRÜBELİ VE BİLGİLİ AVUKAT VE DANIŞMAN KADROMUZLA YANINIZDAYIZ.

TOBB verilerine göre 2014 yılında ülkemizde 57 bin 710 şirket kurulurken 14 bin 2 şirket kapanmıştır. Ülkemizde en çok Anonim Şirket ve Limited Şirket kurulmaktadır. Şirketler, Türk Ticaret Kanununda yer alan şartların yanı sıra diğer mevzuatlarda yer alan bir çok şartın gerçekleştirilmesi ile kurulmaktadır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra şirketlerin kuruluşu, denetlenmesi, kapanışı ve diğer hususlar ile ilgili bir çok yeni hukuki düzenleme ticaret hayatına girmiştir. Şirketlerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ağır yaptırımlar ile şirketlerin karşı karşıya kalması durumu ortaya çıkacaktır. Bu nedenle şirketlerin kuruluşu dahil faaliyeti süresi boyunca hatta kapanışı esnasında hukuki danışmanlık hizmeti alınmasının önemi daha çok artmıştır.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, şirketlerin kuruluşunda hukuki danışmanlık hizmeti sunarak ticaret hayatında karşılaşılabilecek olumsuzlukları minumuma indirmektedir. Bir binanın temellerinin sağlam zemine oturtulması ile şirketlerin kuruluşunda yeterli hukuki danışmanlık hizmeti sunulması aynı anlamı ifade etmektedir. 

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, şirketlerin faaliyetleri süresince gerek iç ilişkiler gerekse dış ilişkilerde karşılaşılabilecekleri sorunları önceden hukuksal önlemini alarak şirketleri geleceğe hukuksal güvence ile bir adım ileri taşımaktadır. 

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu,  ticari sözleşmelerin hazırlanması  konusunda bilgili ve deneyimli avukat ve danışmanlar ile ticari şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkil şirketlerin ticari rakipleri tarafından haksızlığa uğraması halinde gerekli her türlü önlemin alınması ve yaptırımların sağlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU OLARAK TİCARET HUKUKU ALANINDA;

 • Anonim Şirket, Limited Şirket başta olmak üzere her türlü şirket kuruluşunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Gereksinimlere ve projelere uygun sözleşmelerin hazırlanması,
 • Şirketlerin yönetim kurulu kararları ile ilgili dökümanların hazırlanması,
 • Şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi,
 • Şirketlerin sermaye artışı ve azalışının sağlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Şirket genel kurullarının yapılmasında hukuki destek sağlanması,
 • Şirket birleşmeleri, devralması, tasfiyesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Şirket yöneticilerine hukuki konularda danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Şirket personeline hukuki konularda danışmanlık hizmeti sunulması ve eğitim verilmesi,
 • Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Factoring sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Leasing sözleşmelerinih hazırlanması,
 • Franchising sözleşmelerinih hazırlanması,
 • Acentecilik  sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Bayilik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş Ortaklığı (joint venture) sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Haksız rekabet davalarının açalması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Yabancı şirketlerin ülkemizde şube ve diğer bağlantılarının kuruluşunun gerçekleştirilmesi,
 • Şirketlerin hisseleri konusunda her türlü danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Şirketlerin alacakları konusunda icra takip işlemlerinin yapılması,
 • Üretim ve Lisans sözleşmelerinin yapılması,
 • Ticaret ve sözleşmeler hukuku konusunda şirketlere dava, icra ve danışmanlık hizmeti verilmesi.