Ceza Hukuku

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

CEZA YARGILANMASINDA MÜVEKKİLLERE HER TÜRLÜ HUKUKİ DESTEĞİ DENEYİMLİ VE BİLGİLİ KADROMUZLA SUNMAKTAYIZ.

Ceza Hukuku alanında uzman Avukat ve Danışman kadromuz ile ceza soruşturması ve kovuşturmasında hukuki yardımda bulunmaktayız. Müvekkilerin ceza yargılanmasındaki konumuna göre müdafi ve vekil avukat olarak hizmet sunmaktayız. 

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunları başta olmak üzere ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı olan avukatlık kadrosuna sahip bulunmaktayız. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarla ilgili ceza yargılamasında müvekkilerin savunma yapmasında, aydınlatılmasında cezai tüm süreçlerin takibinde aktif rol almaktayız.

Müştekilerin şikayet dilekçelerinin hazırlanması dahil ceza soruşturması ve kovuşturmasında vekil olarak haklarını savunmakatyız.

Şüpheli veya sanıkların soruşturma ve kovuşturma esnasında her türlü hukuki desteği uzman Avukat kadrosuyla vermekteyiz.

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU CEZA HUKUKU ALANINDA MÜVEKKİLERE;

 • Müştekilerin şikayet dilekçesinin hazırlanması ve adli makamlara iletilmesinde müvekkilere hukuki destek verilmesi,
 • Şüphelilerin ifadelerinin kolluk ve Cumhuriyet Savcılıklarında verilmesinde hukuki destek sağlanması,
 • Sanıkların ceza yargılanmasında müdafi olarak hukuki yardımda bulunulması,
 • Ceza davasında katılanların vekil avukat olarak hukuki yardımda bulunulması,
 • Süpheli ve sanıkların savunma dilekçelerinini hazırlanmasında hukuki yardımda bununulması,
 • Temyiz dilekçelerinin yazılmasında hukuki destek verilmesi,
 • Yargılanmanın yenilenmesi dilekçesinin yazılması,
 • Tutuklamaya itiraz başta olmak üzere itiraz dilekçelerinin yazılması,
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı dilekçesi yazılması,
 • Kanun yararına bozma dilekçesinin yazılması,
 • Tutuklamanın devamına kararına itiraz dilekçesinin yazılması,
 • Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinde müvekkilere hukuki destek verilmesi,
 • Ceza yargılamasının tüm sahfasında müvekkilere her türlü hukuki desteği vermek.