İcra ve İflas Hukuku

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Adres

Meşrutiyet Mah. Halaskazi Cad. No: 98
Oktay Günaydın Apt. Kat: 3
Şişli, İstanbul

Telefon/Fax

Tel: (+90) 212 234 52 20
Faks: (+90) 212 219 24 17

E-Mail

info@altinelhukuk.com

İCRA VE İFLAS HUKUKU KONUSUNDA ETKİLİ VE HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK İÇİN MÜVEKKİLERİN YANINDAYIZ.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kişisel ve kurumsal müvekkilere icra hukuku konusunda her türlü hukuki desteği vermektedir. İcra ve iflas dairelerinde hızla artan takip dosyaları neticesinde alacağın tahsil edilmesi zamansal açısından ayrı bir öneme sahiptir. Büromuz bünyesinde çalışan icra ve iflas hukuku konusunda uzman avukat ve icra takip elamanları ile yeterli hızllılık ve iş takibini sağlayarak bu alanda bir adım öne çıkmaktayız.

Davaların açılması ve davacı lehine sonuç alması alacakların tahsili için hukuki açıdan yetmemekte, bu alacakların tahsili için de hızlı ve etkin şekilde hareket eden icra ve iflas süreçlerini iyi takip eden hukuk bürosuna ihtiyaç vardır. Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak icra veya iflas yoluyla alacakların tahsil edilmesi için hukuki destek sunmaktayız. İcra takibinin başlatılması sürecesinden ödeme emrinin kesinleştirilmesi, borçlunun malvarlığına haciz yapılması, haczedilen malın satışa çıkartılması ve satılması ve sonucunda alacağın tahsiline kadar tüm süreçte aktif destek sunmaktayız. 

Ticari ilişkilerin hızla artış göstermesi alacak ve borç ilişkisinin artmasına neden olmuştur. Alacakları tahsil etmek çoğu zaman borçlunun alacağını alacaklıya ödemesi yoluyla olmamaktadır. Bu nedenle alacaklar devletin cebri icrası yoluyla icra daireleri aracılığıyla yapılmaktadır. Tüm bu süreçler borçluya hem zaman hem de maddi hem de manevi açıdan kayba uğramasına neden olmaktadır. Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, alacaklılara zaman konusunda minumum alacak konusunda maksimum alacak tahsili için en iyi çözüm yolunu sunmaktayız. 

İcra ve İflas Hukuku, sadece alacaklıyı ilgilendiren bir hukuk dalı değildir. Aynı zamanda borçlunun alacaklı karşısıda bir çok mevzuat düzenlemesini ile sürecin yürütülmesini içine almaktadır. İlamsız ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu gösterilen kişinin borcu olmamasına rağmen ödeme emri kesinleşmekte ve haciz tehditiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle icra ve iflas hukukunda sürelerin itirazlar açısından büyük bir önemi bulunmaktadır.

Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, icra yoluyla sadece alacakların tahsili değil icra yoluyla kiralanan taşınmazların tahsili gibi  bir çok alanda hukuki destek sunmaktayız. Kiralanan taşınmazların tahliyesi konusunda en hızlı tahliye yolu alacağını ödemeyen kiralayanın haciz ve tahliye yoluyla kiralanan taşınmazdan tahliyesini sağlamaktır. Altınel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu konuda müvekkilere çözümler üretmekteyiz.

İflas Hukuku, ülkemizde sadece şirketlerin iflas edebilmesi nedeniyle daha çok şirketleri ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Ülkemizde kişi iflası  hukuken mümkün değildir. Bu nedenle şirketlerin alacaklarını iflas yoluyla almasını sağlamak, iflas talebinde bulunan şirketleri iflas sürecinde hukuki destekte bulunmak, iflas erteleme için tüm hukuksal süreçlerde şirketlere hukuki destek sunmaktayız. 

ALTINEL HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ OLARAK İCRA VE İFLAS HUKUKU ALANINDA;

 • Bireysel ve Kurumsal müvekkillerin alacakların tahsili için borçlulara karşı icra talebinde bulunarak ödeme emrinin gönderilmesi,
 • Bireysel ve Kurumsal müvekkilerin adına başlatmış olduğumuz kesinleşen ödeme emirleri nedeniyle borçlu menkul ve gayrimenkul hacizlerinin yapılması,
 • Bireysel ve Kurumsal müvekkeller lehine keşinleşen ve haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışa çıkartılması,
 • Bireysel ve Kurumsal müvekkilerin haksız olarak uğradığı icra taleplerinde borçlu adına ödeme emri itiraz yapılması,
 • Bireysel ve Kurumsal müvekkilerin borçlu olmadığına dair tespit davalarının açılması,
 • İcra tehditi altında haczedilen malların 3. kişilerin olması nedeniyle malları haczedilen 3. kişiler adına istihkak davası açılması,
 • Haksız olarak icraya ödemenin yapılması sonrası istirdat davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • İhale yoluyla hacizli malın satışı sürecinde ihale sürecini takip etmek,
 • Davaların kesinleşmesi neticesinde alacaklı lehine ilamların icraya konulmasında alacaklıya hukuki destek sunulması,
 • Takipli ve takipsiz şirket iflas taleplerinde bulunmak için hukuki destek sunulması,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatmak ve sonuçlandırmak için hukuki destek sunulması,
 • Kambiyo Senetleri (çek, bono, poliçe) özgü icra yoluyla takibin başlatılması ve sonuçlandırımlası,
 • Ödeme tahahhüdü uymama nedeniyle verilen hapiz cezalarına itiraz edilmesi için hukuki destek sağlanması,
 • İflas ertelemesi için dava açılması, davanın takibi ve sonuçlanmasının sağlanması,
 • İcra ve İflas hukuku konusunda her türlü dava ve danışmanılk hizmetini sunmaktayız.