Trafik kazasında yaralanan mağdurların, temlikname imzalatılarak tazminatlarına el konulabilir.

 

Temlikname, alacağın devredildiği bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu 183. madde "MADDE 183- Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir."

Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişilere, kusurlu araçların K.Z.M.M.S. (trafik sigortası) kapsamında sürekli iş görmezlik, bakıcı ve bakım gideri tazminatları ödenmektedir.  Sigorta şirketine trafik sigortası genel şartları gereği tüm evraklar tamamlanıp sunulduktan sonra ödeme yapılmaktadır. 

Bir takım aracılar (hasar şirketi, sigortacı diye kendini tanıtan, hasarcı, sigorta danışmanı) mağdurlara vekaletname ile beraber TEMLİKNAME imzalatmaktadır.  Bu temliknamedeki % oran kadar mağdurlar sigorta şirketinden alacağını kayıtsız ve şartsız olarak bu aracılara devir etmektedir. 

Temliknamenin geçerliliği için hangi alacağın devredildiğine dair evrağa imza yeterlidir. Bu şekilde imzalanan evrak ile aracılar, hem ayrıca sözleşmedeki %'lik anlaşmayı almakta, hemde bu temlikname ile ayrıca alacak hakkına sahip olmaktadır. Tazminat ödenip % lik kısım aracılara ödenmesine rağmen ilerde bu temlikname ile mağdurlara dava açılabilmenin önünde hukuki bir engel yoktur. 

Trafik kazası mağdurlarının, öncelikle sözleşmede ya da başkaca bir evrakta alacağın devri, temlik, temlikname gibi hususların olmamasına dikkat etmelidir. Haklı bir neden göstererek vekiller azledilebilir. Fakat, azledilen vekil ancak yaptığı iş karşılığı varsa talepte bulunabilir. Bu gibi durumda, hiç bir iş yapmasa bile alacağını % 20,30, 40, 50 hatta dava fazla oranlarla devir etmektedir. Hem sözleşme ile % lik belirlemekte hemde alacağın devri ile ayrıca borçlu duruma düşmektedir.

Bu tür yaralanmalar nedeniyle vekalet vermiş kişilerin; öncelikle aracılara imzaladıkları evrakların bir nüshalarının kendilerinde olması, yoksa bu aracılardan talep etmesi gerekir. Eğer bu evraklarda, alacağın devri, temlikname, temlik gibi hususlar varsa bir avukata danışması gerekmektedir.

 

Yorumlar

KAAN GÜNEŞ
 / 

Bir yakınımızın başına geldi tazminatın % 40 bize vereceksiniz diyorlar. Allah belalarını versin.

Yorum Yap