Trafik kazası tazminat davalarında maluliyet tespiti nerede yapılır, ne kadar sürer?

Trafik kazası tazminat davalarında, Maluliyet tespitleri, ülkemizde tazminat hukuku açısından en temel sorunların başında gelmektedir. Üniversitelerin Adli Tıp Anabilimdalı ile Adli Tıp Kurumu 3. ihtisas dairesi raporları arasında bir çok çelişki mevcuttur. Aynı cetvellerin kullanılmasına rağmen hepsinden farklı sonuçlar çıkması ülkemizde maluliyet tespitinin standartlaşma sorunu olduğunu göstergesidir. Görüş farkının bu kadar farklı olduğu bir ortamda sağlıklı sonuç almak imkansız hale gelmektedir. Üniversite Adli Tıp Anabilimdalı Raporları kesin değildir. İtiraz halinde Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

Adli Tıp. 3. İhtisas Kurumu raporları düzenlenirken, geçmişten günümüze farklı yollar izlenmiştir. Maluliyeti tespit edilecek kişiler, önce üniversite hastaneleri ya da eğitim araştırma hastanelerinden geçmiş ve yeni tetkik, tedavi, muayene ve film, grafi sonuçları dosya içeresinde tamamlanarak ya  dosya üzerinden ya da adli tıp kurumunda muayene şeklinde rapor düzenlenmektedir. 

Dosya üzerinden karar verilmesiyle bir çok eksik sonucu ortaya çıkarma olasılığı bulunmaktadır. Maluliyet tespitininde malul olan kişi ile birebir temas içinde olmak, raporun doğruluğu açısından büyük önem arz etmektedir. Fakat, artık bir çok rapor dosya üzerinden tanzim edilmektedir. Hastanelerden talep edilen geçmiş ve yeni tetkik, tedavi, muayene, film ve grafilerde eksiklik ve yanlışlık olması durumunda dosya üzerinde karar verilmesi doğru tespiti önleyen hususlardan önemli olanlardan bir tanesidir.

Yargı yetkisi olan her mahkemedeki dava dosyaları maluliyet tespiti için, adli tıp kurumuna gönderilmektedir. Bir çok vatandaş, muayene için İstanbul Yeni Bosna'da bulunan adli tıp kurumuna muayene için gelmektedir. Bu durum nedeniyle, binlerce km yol gelmek zorunda kalınmaktadır. Tabi ki yüz yüze muayenenin olumlu yanları dikkate alırsak, binlerce km yolu kat etmeye değip değmeyeceğini önceden kestirmek zor. Tabi yüzbinlerce dosya içinde adli tıp muayenesi dosyaların hızlı şekilde sonuçlanması açısından problem yaratacağı açıktır. Bu nedenle dosyalara eksik hiçbir husus kalmayacak şekilde tamamlanmasını sağlamak davacı ya da vekil için önemlidir.

Adli Tıp Kurumu’nda muayene ya da dosya üzerinden rapor düzenlenerek maluliyet tespiti hangi seçenek olursa olursun, önemli olan kısa sürede, en doğru tespiti yapabilmektir. Adli Tıp Kurumun’da maluliyet tespit için bekleyen dosyalarla ilgili zaman öngörüsü bulmak pek mümkün değildir. Fakat, son zamanlarda dosyalarla ilgili sürecin hızlandığı görülmektedir. Bazı raporlar 1-2 ay içinde tanzim edilirken bazı raporlarda aylarca hatta yılları bulan sürelerde rapor düzenlemeyi beklemektedir. Mahkemeler açısından davaların ertelenmesinde bu durumun büyük bir rolü ve etkisi bulunmaktadır. 

Yorumlar

Yorum Yap