Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında

ALTINEL HUKUK VE ARABULUCULUK BÜROSU, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında

Teklifte;

1-Sürekli sakatlık tespitinde esas alınacak mevzuat zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilir, 

(Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeden farklı bir yenilik getirmemektir. Raporun hangi mevzuata göre hazırlanacağı artık Yargısal İçtihatlar, Borçlar Kanunu, 2918 Sayılı Kanun dikkate alınmadan Sigorta Genel Şartlarında yazan ölçüte göre olacaktır. Şu anda Sigorta Genel Şartlarında esas alınan yönetmelik “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” Bu nedenle 20 Şubat 2019 tarihinden sonra yürürlüğe giren Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik maluliyet tespitinde kullanılmaya devam edecektir. Bu yönetmelik, mağdurun yaşını ve mesleğini dikkate alınmadan düzenlenen bir yönetmelik olup maluliyet tespitinde kullanılması, mağdurun gerçek zararının tespitinde kullanılması mesleki kazanç kaybı değerlendirmesi artık ortadan kalkmıştır. Mesleğin önemli olmadığı bir yönetmelikle artık maluliyet değerlendirmelerin yapılmasına devam edilecektir. 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalktığı için 1 Haziran 2015 tarihinden (Sigorta Genel Şartlarında) geçen yönetmelik hükümleri Yargıtay İçtihatlarına göre kullanılacaktır.

 

a-20 Şubat 2019 sonrası Erişkinlere İlişkin Engellik Yönetmeliği genel şartlarda olduğu müddetçe uygulanmaya devam edecektir,

 

b-1 Haziran 2015-20 Şubat 2019 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

 

1 Haziran 2015 öncesi Yargıtay İçtihatları gereği Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kullanma imkanı yoktur, bu nedenle bu yönetmeliğin 20.03.2013 tarihli olmasına rağmen 1 Haziran 2015 öncesine kadar aşağıdaki yönetmelikler kullanılacaktır.)

 

c-01 Ağustos 2013-1 Haziran 2015 -Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği (Bu yönetmelik ile maluliyet tespiti yapmak mümkün değildir, Yargıtay Kararlarında bu yönetmeliğin bu tarihler arasında kullanılması için içtihat olmuşsa da bu yönetmelik ile ancak Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespiti yapıldığından Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği bu tarihlerde kullanılmaya devam edecektir. Yargıtay, Mahkemeler, Sigorta Tahkim Komisyonu sırf bu nedenle bozma kararları, ret kararları vermesi hukuki değildir.

 

d-01 Eylül 2008-1 Ağustos 2013 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

2-Bu madde kapsamında kullanılacak teknik ve aktüeryal yöntemlere ilişkin diğer usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. 

Artık Yargıtay içtihatlarına göre hesaplama yöntemleri kullanılmayacak olup Türkiye Cumhuriyet Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teknik ve aktüeryal yöntemlere ilişkin usul ve esaslar yayınlanacak hukuksal düzenlemeler ile belirlenecektir. TRH 2010 Tablosu sigorta alanında Yargıtay içtihatlarına göre kullanılması 2021 itibariyle kabul edilmişti. Bu nedenle bu tablo ile ilgili tüm değişiklikler artık kurum tarafından yayınlanıp ilan edilecek olup belirlenen usullere göre hesaplamalar yapılacaktır.

3-Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında belirtilen iskonto oranı, sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anuiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, 

Bu düzenleme ile sigorta genel şartlarındaki düzenleme yine AYM öncesi döneme dönülmüştür. 1,8 Teknik faizi kabul etmeyen Yargıtay kararlarının bu düzenleme ile artık uygulanmayacaktır. Yeni Yargıtay içtihatlarında TRH 2010 ve 1,8 teknik faiz uygulanmadan progresif rant yöntemi uygulanması gerektiği kararlarına istinaden Sigorta Tahkim Komisyonu, Mahkemeler artık 1,8 teknik faizi uygulayarak sigorta uyuşmazlığında karar vermesi gerekmektedir. İskonto oranı olarak sigorta genel şartlarında belirtilen 1,8 oran uygulanması gerekir. Bu oran değiştikçe iskonto oranı değişecektir.

4-Değer kaybı tazminatı, aracın piyasa değeri, kullanılmış düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak, 

Değer kaybı tazminatı için aracın piyasa değeri, kullanılmış düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu konuda kanuni bir standart getirilmiştir.

5-Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında belirtilen iskonto oranı, sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anuiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, 

Bu düzenleme ile sigorta genel şartlarındaki düzenleme yine geri gelmiştir. 1,8 Teknik faizi kabul etmeyen Yargıtay kararlarının bu düzenleme ile artık uygulanmayacaktır. Yeni Yargıtay içtihatlarında TRH 2010 ve 1,8 teknik faiz uygulanmadan progresif rant yöntemi uygulanması gerektiği kararlarına istinaden Sigorta Tahkim Komisyonu, Mahkemeler artık 1,8 teknik faizi uygulayarak sigorta uyuşmazlığında karar vermesi gerekmektedir.

6-Destekten yoksun kalma tazminatı, destekten yoksun kalma sahibinin destek şahsı olan sigortalının kusuruna denk gelen tazminat talepleri trafik sigortası kapsam dışına çıkartılmıştır. 

Tek taraflı kazalarda müteveffanın desteğinden yoksun kalanlar için zaten Anayasa Mahkemesi iptal yapmamıştı. Bu nedenle ile tek taraflı kazalarla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.

Bu kanun henüz teklif halindedir. Yürürlüğe girdikten sonra geçmişe yürüme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle kanun yürürlük tarihinden sonraki uyuşmazlıklar için uygulanması gerekecektir. Anayasa Mahkemesinin 25.04.2016 yürürlük tarihli 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı Trafik Sigortası Zorunlu Mali  Sorumluluk Sigortası ile ilgili düzenlemeyi 17.07.2020 karar tarihli ve 09.10.2020 Resmi gazetede yürürlülük tarihli kararına göre Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu nedenle 17 Temmuz 2020 tarihi ile yeni kanunun yürürlük tarihine kadar “Sigorta Genel Şartları” değil Anayasa Mahkemesinin iptali yayınlanması ile 25.04.2016 yürürlülük tarihli 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun iptal edilen kanun maddeleri nedeniyle doğacak boşluk Yargısal İçtihatlar ile doldurulacaktır. Bu nedenle 17.07.2020 tarihi ile teklif edilen kanunun yürürlük tarihleri arası mahkemeler, sigorta tahkim komisyonu -teklif edilen kanunu-geçmişe yürütme imkanı yoktur. Kanun yürürlük tarihinden sonraki olaylara uygulanma imkanı bulunmaktadır.

Yargıtay 25.04.2016 tarihindeki düzenlemeyi 1 Haziran 2015 tarihine yürüterek yanlış karar vermişti. Kanunlar, yürürlük tarihinden önce meydana gelen olaylarla ilgili uyuşmazlıklara uygulanmaz. Kanunlar, yürürlük tarihinden sonra meydana gelen olaylarla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanır.

 

Av. Arb. Mahmut ALTINEL

www.altinelhukuk.com

mahmut@altinelhukuk.com

0 212 234 52 20

 

Yorumlar

Yorum Yap