Sigorta şirketinden eksik alınan tazminatım varsa ne yapmalıyım? Bu süreç ne kadar sürmektedir?

 

Sigorta şirketleri, trafik kazası nedeniyle zorunlu trafik sigortasından ödenecek tazminatların hesaplama yöntemleri, maluliyet tespitleri konusunda kanun, yönetmelik ve yargı kararlarına rağmen trafik sigortası genel şartlara göre ödeme yapmakta direnmiştir. Bu direnmenin sonucunda, nihayet 26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğü giren 6704      65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafik sigortası genel şartlar doğrultusunda büyük kazanım elde etmişlerdir.

6704 sayılı değişiklik ile ; hem hesaplama yöntemleri ile % 20-30 arası az tazminat ödemesi yapmaların önü açılmıştır, hem de maluliyet tespiti ile % 1’dan % 50’ye kadar ulaşabilecek oranda az olan tablo kullanılan maluliyet tespiti ile ayrıca hesaplama yöntemine ek olarak az tazminat ödemesinin yolu açılmıştır. Tüm bunların yanında bakıma muhtaç olan bakımını gideremeyecek kadar malul kalan kaza mağdurlarının SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK DIŞINDA, TEDAVİ GİDERLERİ (SAGLİK GİDERLERİ TEMİNATI) kapsamında ödenecek bakıcı gideri tazminatını SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK TEMİNATI içine sokmak için çaba sarfetmişlerdir.Ayrıca kusurlu kişinin yakınlarına ödenecek vefat tazminatlarını kapsam dışı bırakmışlardır.

Tek bir kanun düzenlemesi ile sigorta şirketleri % 40 dan % 60 kadar daha az YARALANMA ve VEFAT TAZMİNATI ödemesinin yolu açılmıştır.

Hukukta belirsizlik olmaması, taraflar açısından bir güvencedir. Sigorta şirketleri gelecekte karşılacakları tazminat ödemelerle ilgili tutarlılık olması ve ödenecek tazminatların öngörebilmesi, şirketin ekonomik olarak geleceği açısından önemlidir. Fakat, trafik sigortasının zorunlu olmasının arkasında sosyo-ekonomik nedenlerin yattığınında göz artı edilmemesi gerekir, Sırf ekonomik kaygılarla, vatandaşların sosyo-ekonomik geleceğine zarar vermek kabul edilemez.

Eksik ödenen tazminatla ilgili tespitin uzman sigorta avukatı,  tarafından verilen belgelerle tespit edilmesi gerekir. Bu tespit yapıldıktan sonra zamanaşımı hususunun öncelikle tespiti önemlidir. Sigorta şirketi tarafından yargı yolu dışında imzalatılan ibraname makbuz hükmündedir. Maluliyet artışı dışında 2 yıllık süre içerisinde bu bakiye tazminatın talep edilmesi gerekmektedir. Maluliyet artışında ise 2 yıllık zamanaşımı süresi yerine genel zamanaşımı geçerlidir. Her maluliyet artışı yeni bir tazminat hakkını doğurmaktadır.

Bakiye tazminat alacağı; sigorta aktüerinin eksik hesaplamasından, maluliyet raporundaki eksik maluliyet tespitinden, kusur durumunun eksik tespit edilmesinden kaynaklı olabilir. Bu tespit yapıldıktan sonra sigorta şirketine bu eksikliğin nedenlerini ortaya koyan “açıklayıcı” bir başvuru yapmak ve başvurunun kabul edilmemesinden sonra ise SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU ya da DAVA YOLUNA gitmek gerekmektedir. Bu sürecin uzman sigorta avukatı tarafından yapılması davanın ya da tahkim başvurusunun kaybedilmesi sonucu karşı vekalet ücretinin ödenmemesi olasılığı artıracaktır. Süreç minumum 4 ay olup maksimum konusunda ise davanın sahafatına göre değişme gösterecektir. Hatta sigorta şirketine eksik ödenen tazminatın nedenlerini gösterir bilirkişi raporu ile başvuru yapmak süreci kısa yoldan çözüme kavuşturabilir.

Yorumlar

Yorum Yap