Hukuksal Makaleler

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI

-KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI-

 

Son günlerde kripto para dolandırıcılığı ile ilgili şikayetler artmış durumda. Bu şikayetlerin içerikleri benzerlik taşısa da bir çok farklı dolandırıcılık yöntemi ile mağduriyetler çoğalmaya başlamıştır. Bitcoin dolandırıcılığı şikayetleri ile ilgili bireysel olarak ya da vekil olan avukatlar aracılığıyla şikayetler yapılabilmektedir.

Dolandırıcılar aşağıda belirteceğim yöntemlerle kripto para dolandırıcılığı yapabileceği gibi her geçen gün yeni yöntemler kullanarak suç işlenmektedir. Kripto para kullanımı arttıkça bu nedenle mahkemelere başvurularda artacaktır.

v 1-Yüksek kar vaadi ile güvenilir olmayan borsalarda işlem yapmak,

v 2-Bilgisayar ya da bilişim sistemlerine girerek kripto paraları kendi hesaplarına göndermek,

v 3-Kripto para borsalarının şifrelerini ele geçirerek hesaplardaki kripto paraları ele geçirmek,

v 4-Sosyal medya gruplarında (whatsapp, telegram, instagram gibi..) güven vererek kripto para yatırımcılarının kripto paralarını kendi hesaplarına geçirmek,

v 5-Gerçekte karşılığı olmayan token ve coinleri yüksek kar vaadi ile pazarlayarak yatırımcıyı yanlış yönlendirme ile haksız kazanç elde etmek.

v 6-Sahte web siteleri, sahte uygulamalar, sosyal medyayı araç olarak kullanarak sahte coinler ve tokenler yaymak, dolandırıcılık amaçlı mail, sms ve diğer uygulamalarla yapılan yem olarak kullanarak yapılan dolandırıcılıklar,

En çok karşılaşılan bu yöntemler ile kripto para yatırımcılarının digital malvarlıkları haksız olarak kötü niyetli kişilerin eline geçmektedir. Kripto paranın yatırım yapan kişi sayısının artması ve kripto paralardaki yüksek kazançlar, kötü niyetli kişilerin her geçen artmasına ve yeni yöntemler geliştirmesine sebep olmaktadır.

Her somut olayın hangi suç tipine uygun olduğu değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu nedenle her kripto para ile ilgili suçları, aynı suç kapsamına sokmak mümkün değildir. Aşağıda hangi suç kapsamına girebileceği belirtilmiş olup bu suçlar dışında diğer suçların kapsamına somut olaya göre girebilir.

1-Nitelikli dolandırıcılık, (TCK 157, TCK 158)

Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (2)

2-Şirket ve kooperatif hakkında yanlış bilgi,

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi Madde 164- (1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

3-Bilişim sistemini engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme,

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4-Güveni kötüye kullanma,

Güveni kötüye kullanma Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.(1) (2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

5-Hırsızlık,

Hırsızlık Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.(1)

Birkaç yüz TL’den milyon TL’ye varan yatırımlara yönelik haksız kazançlar artmaktadır. Kripto paralarını korumak isteyenler, herkese açık olmayan özel anahtarını başkalarının eline geçiremeyecek şekilde muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu anahtarlar, bilgisayarında basit bir Word dosyasında ya da hacklenmeye müsait bir android telefonda not defterinde bulunması halinde kolayca ele geçirilebilir. Bu nedenle daha güvenli olan soğuk cüzdanların önemi her geçen gün büyük yatırımcılar için artmaktadır. Hangi yöntemin daha güvenliği olduğu, kripto para güvenlik uzmanlarından destek alabilirler.

1-YATIRIMCILARIN KRİPTO PARA BORSALARI İÇİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

Sürekli soğuk cüzdanlardan aktarım yapmanın zorluğundan uzaklaşmak isteyen yatırımcılar, borsalarda hesap açarak kripto paralarını borsalara emanet etmektedir. Hızlı bir şekilde al-sat yapmaktadır. Bir çok borsa, kullanıcılarının kripto paralarını onlar adına soğuk ya da sıcak cüzdanlarda saklamaktadır. Sıcak cüzdanlar, internet bağlantısının olduğu ortamlarda saklama şeklidir. Bu nedenle hack ve saldırılara açıktır. Soğuk cüzdan, internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlara kripto paraların saklanmasıdır. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için en güvenli yöntemdir. Kolay taşınabilir donanım cüzdanları ile kripto paraları, ihtiyaç olduğunda kolay bir şekilde telefon ve bilgisayar aracılığı ile işlem yapılabilir. Soğuk cüzdan anahtarları her fiziki nesne olabilir. Dövme bile yapılabilir, kağıda yazılabilir, levhaların üzerine yazılabilir, fiziki her nesneye yazılabilir. Tabi bu yöntem fiziki nesnenin ele geçirilmesi nedeniyle tam güvenli değildir.

Borsa ile kullanıcı arasında güven ilişkisinin kurulması önemlidir. Thodex dolandırıcılığı ile ülkemizde herkesin bilgi sahibi olduğu borsa dolandırıcılığı, uluslararası anlamda Mt Gox’ın 850.000 Bitcoin hacklandiği söylenerek iflasını ilan etmişti. Hiçbir zaman bu sayının ne kadar olduğu tam bilinmiyor, çünkü kullanıcı bilgileri borsalar dışında 3. Kişilerde bulunmadığı için borsanın sunucularına ulaşım kapandığında hangi kullanıcının ne kadar kripto parası var bilmek imkansızlaşmaktadır. Thodex’in ansızın sisteme kapatıp gitmesi kripto paraların olarak kurucusu Thodex dolandırıcılığı şüphelisi Faruk Fatih ÖZER’demi yoksa başka kişilerde mi olduğunu bu kişilerin ifadeleri alınmadıktan sonra öğrenemeyeceğiz. İfadeleri alınsa bile bu ifadelere güvenmekten başka çaremiz yok. Çünkü kripto paraların izleri banka işlemleri gibi değildir. Bu izleri takip etmek çok yüksek bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Bu olsa bile tamamen bu izleri takip etmek, bazı ek önlemler alınarak mümkün olmayacaktır. Bu açıdan kripto para, karda yürüyüp izini belli etmeyenler için biçilmiş bir kaftandır.

Kripto para borsaları ile ilgili bir çok ülkede yasal çalışmalar yapılmıştır. Halen yapılmaya devam etmektedir. Ülkemizde kripto para borsaları ile ilgili şu anda bir mevzuat yoktur, fakat bu çalışmanın yapıldığı bilinmektedir. Büyük hacime sahip kripto para borsaları olduğu gibi ,hacim olarak daha küçük borsalarda mevcuttur. Büyük borsalar batmaz, dolandırıcılık olmaz, iflas etmez diye kimse düşünmesin. Mt Gox’ın dünyanın ilk kurulan ve en büyük borsalardan biri olması kripto para borsalarına karşı tam güvenin mümkün olmayacağını göstermektedir.

Bankalar devlet ve özel denetiminde olan ve altyapısına milyonlar hatta milyarlarca dolar yatırılan, belli mevzuat hükümlerine tabi olan kurumlardır. Keza da menkul kıymetler borsaları da yasal hukuki, fiziki ve bilişim altyapısı ile hizmet vermektedir. Kripto para borsası diye adlandırılan şey, şu anda web sitesini oluşturan hosting ve sunuculardan ibarettir. Alan adını başka bir adresi yönlendirdiğinde hesaplara ulaşamazsınız, ya da alan adı ile sunucular arasında bağlantı kestiğinizde de aynı sonuç olur. Ya da sunuculardaki bilgiler, yazılımcılar tarafından değiştirildiğinde kripto paranız yok olabilir, ya da sunucular hacklendiğinde yeterli güvenlik önlemini borsa almazsa sizin paranız başka hesaplara geçebilir. Bu nedenle kripto borsalarının yüksek güvenlik önlemleri alması şarttır. Borsalar yatırımcıların kripto paralarını, güvenli cüzdanlarda muhafaza etmeleri ve siber saldırılara karşı savunmasının güçlü olması, şirket çalışanları ya da diğer kişiler tarafından yapılacak sızıntılara güvenliğin sağlanması, yazılım altyapısı olarak tüm güvenlik önlemlerinin alınması da gerekmektedir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, % 100 güvenli borsa ya da aracı şirket diye bir şey yoktur. % 100 güven imkansızdır ancak yüksek güvenlik için kripto paralarınızı soğuk cüzdanlarda muhafaza etmeniz gerekmektedir. Tabi ki bu cüzdanların şifrelerini kötü niyetli kişilerin ele geçirmesini önlemek ve onları fiziki olarak saklamakta gereklidir. Bu nedenle bitcoin dolandırıcısı adı altında vakalar yaşanmaması için kullanıcıların bazı temel bilgilere sahip olması gerekir.

Yatırımcılara kripto para borsaları için birkaç tavsiye vermemiz gerekirse,

  • 1-Tüm kripto para birikiminizi tek borsada saklamayın,
  • 2-Orta ve uzun vadede işlem yapılacaksa yüksek ölçekli birikimlerinizin bir kısmını soğuk cüzdanlarını taşıyın. Kısa vadede yatırımlar için bu yol biraz zahmetli olabilir fakat kısa vadeli yatırımlar içinde kullanabilirsiniz.
  • 3-Soğuk cüzdanlarda yatırımcıların birikimlerini saklayan borsalarda işlem yapmayı tercih ediniz,
  • 3-Borsanın hangi şirket tarafından kurulduğunu, bu şirketlerin kurucuların ve ortaklarının kimler olduğunu, bilişim, kripto para ve finans konularında tecrübesi ve bilgisi olup olmadığını, borsanın hacmini, kullanıcı sayısını, yazılım altyapısını, hangi güvenlik önlemlerini aldığını, şirketin mali durumu dahil bir çok veriyi araştırın ve en güvenli borsayı seçiniz.
  • 4-Kripto para borsasına giriş yaptığınız şifreler için güvenlik önlemlerini artırınız. Bilgisayarınızda ve telefonlarda ek güvenlik önlemleri almanız yararlı olacaktır.

2-ÖZEL ANAHTARLARINIZI KORUMAK:

Kripto paralarda herkese açık rakam ve harflerden oluşan genel anahtarlar ve kripto para işlemleri için için ise herkese açık olmayan rakam ve harflerden oluşan özel anahtarlar mevcuttur. Genel anahtarlar, herkes tarafından bilinir ve başka bir kripto para sahibinin ağlar arasında işlem yapması için bu anahtarlara ihtiyaç bulunmaktadır. Özel anahtarınız, genel anahtardaki kripto varlığın sizin olduğunu ispatlayan bir anahtardır. Genel anahtar herkese açıktır, bu anahtar ile para gönderebilir, alabilir, ya da diğer işlemleri takip edebilirsiniz. Kripto para yatırımcıların anonim olması ve blockzincir üzerinde yazılı olması sebebiyle başkaları sizin gerçek anlamda kim olduğunuzu bilemez. Fakat, bu anonimlik % 100 bir anonimlik midir? Bu kesin değildir. Çünkü, internet altyapısı şirketlerin ve devletlerin kontrolünde olduğu için hangi IP’den bu işlemlerin yapıldığı takip edilebilir. Dolasıyla bu takibi önlemek için günümüzde bir çok yol bulunmaktadır. Hatta bu konuda güvenliği sağlamak için bazı kripto para şirketleri farklı şekilde sistemler kurmuştur.

Blockzincir, kripto para ağı her geçen büyümekte ve ağlarda genel anahtarlarla ilgili işlemler herkes tarafından açıkça görülmektedir. Bu işlemlerin kimler tarafından yapıldığı herkes tarafından bilinmemektedir.

Basitçe, şu an eft işlemi yapmak isterseniz, diğer tarafın İban bilgisine ihtiyaç duyarsınız. Bu iban bilgisi herkese gönderilebilir fakat herkes bu ibanın karşılığı olan bankada malvarlığı değerinin ne olduğunu bilemez ve göremez. Bu ancak banka sistemine şifre ile giriş yapabilme yetkisini sahip olan hesap sahibi tarafından bilinebilir. Tam karşılamasa da genel anahtarlar, ibanın karşılığı olarak düşünebiliriz. Özel anahtarlar ise şifreleriniz. Tabi ki bunlar arasında çok farklar bulunmaktadır. Sizin A’nın hesabına para gönderildiğinde bankalar ve merkez bankaları hariç yetki verilmeyen kimse bunu gönderemez. Ancak gönderici ve alıcı görebilir. Fakat, kripto paralarda başkasına özel anahtarınız ile işlem yaptığınızda bu işlemi ağdaki herkes görebilir. Bankadan farkı, bu işlemin gerçek anlamda kimin yaptığını bilemez. Anonimliğin karşılığı tam anlamıyla budur. Banka şifrenizi paylaşmadığınız kimse bilmezken, kripto paralarınıza ait özel şifrenizi de kimse bilemez.

Banka şifrelerinizi başkası ele geçirdiğinde paranın hangi gerçek kişiye gittiğini öğrenebilirsiniz. Hatta şüpheli işlemlerde banka sizi arayabilir, diğer banka paranın şüpheli olduğunu karar verirse parayı bloke edebilir. Fakat, kripto paralarda işlem bir kez yapıldıktan sonra geri alınma, bloke koyma, durdurma imkanı yoktur. Sizden malvarlığı değeri çıktığında işlem ağda kayıt altında alınmış ve sahipliği diğer kullanıcılar tarafından ispatlanmış olur. Bu nedenle şifreleriniz başkalarının ele geçirmemesi için tüm güvenlik önlemlerini almanız gerekmektedir. Bitcoin dolandırıcısı Ethereum hırsızı kimler? İşte sizin bu açığınızdan yararlanan kişiler yapmaktadır. Banka sistemlerini hacklemek hem maliyetli, hem güç hem riskli hem de zordur. Basit telefon ve şifre dolandırıcılığı yöntemi dışında bu pek mümkün değildir. Fakat, milyonlarca dolar olan kripto para yatırımını saniyeler içinde dünyanın başka bir ucundaki yeni sahibine geçebilir.

3-YÜKSEK YATIRIM VADEDEN KRİPTO PARA DOLANDIRICILARINA DİKKAT:

Blockzincir teknolojisi, basit yazılım bilgisine bile sahip olan kişilerin coin ve token çıkartıp piyasaya sürebilmesine imkan tanıyan bir teknolojidir.

Uluslararası anlamda para piyasaya sürmek için, devletlerin zorlu yasal engellerine takılırsınız. Fakat, alışverişe imkan tanıyan, değiş tokuş imkanı olan, belli değer ölçüsü olan bir coin ya da token çıkartabilirsiniz. Şu anda bitcoin dünyanın bir çok yerinde alışverişe imkan tanıyan bir digital değer olmuştur. Kullanımın ve güvenirliğinin yaygınlaşması ile bu değeri daha çok artacaktır. Bir çok altcoin ise silk road gibi yasadışı alışverişe imkan tanıyan platformlarda kullanılmaktadır. Kripto paranın ölçü birimi olması biraz zaman alacaktır. Sürekli değişen değeri ile ölçü biriminden şu anda biraz uzaktır. Fakat, kullanımı artmasıyla ölçü birimi olması adım adım olacak gibi görünüyor. 1 Bitcoin için gelecekte milyon dolar olacağı sıklıkla dile getiriliyor. Bu nedenle bu yüksek kar oranları, yatırımcıları cezbederken dolandırıcıları da bu alana özel ilgi duymasına neden oluyor.

Sosyal medya platformlarında, mail ile, telegram, whatsapp gruplarında bir çok kişi “şu token uçacak” “şu altcoin fırlayacak” “kısa zamanda x100 olacak” “kazandırdık yine kazandırıyoruz” gibi ifadelerle yatırımcıların kısa vadede zengin olma arzusuna yönelmektedir. Bu tip yatırım önerilerine çok dikkatli olmak gerekir. Şöyle bir yatırım yapılacak, bu yatırım için piyasaya çıkıyor gibi. Genelde bu tür altcoinler ya da tokenlar, iyi bir geliştirici ekibi ile ortaya çıkarılmaktan uzaktır. Daha önceki blockzincirler copy-paste yapılarak, çekirdek yazılım üzerinde değişiklikler ile piyasaya sürülmektedir. Ya da başka bir blockzincir üzerinde tokenlar yüksek kar vaade ile yatırımcıya sunulmaktadır.

Kripto para, yüksek kar sağlamaya yönelik bir yatırım aracıdır. Fakat, diğer yatırımlar gibi bu yatırımında riskleri bulunmaktadır. Yüksek kar kazanma vaadi olan hiçbir yatırım, risksiz olmaz. Fakat, bu riski aza indirmekte mümkündür. Bunun için kripto paranın 1-Geliştirici ekibinde kim var? 2-Hangi kişi ve şirketlerinden geliştirme için yatırım almış? 3-Hangi ihtiyacı karşılamayı vadediyor? 4-Hangi blockzincir teknolojisini kullanıyor? 5-Gelecek hedefleri neler? 6-Arz miktarı nedir? 7-Piyasada olan miktar nedir? 8-Hangi zamanlarda ne kadar piyasaya sürülecektir? gibi bazı soruların cevaplarına göre bu yatırımlar daha riski azaltılabilir.

Her kripto para yüksek kar sağlamaz. Bazı altcoinler bir anda x1000 olurken bir anda değeri sıfırlanmaktadır. Bu tip altcoinler, tokenlar yatırımcılardan topladığı paraları cebe indirmek için güzel bir yöntemdir. Ayrıca tokenlar içinde bu durum geçerlidir. Bu nedenle iyi tasarlanmış web sitelerine, para verilerek reklam yaptırılan bol takipçili hesaplara, sosyal medya gruplarındaki tavsiyelere çok dikkatle yaklaşmak gerekir. Yatırım yapılacak olan kripto paralar ile ilgili yatırımdan önce araştırmak gerekir. Tabi % 100 güvenli bir yatırım değildir. Altın bile bazen değeri düşmekte bazen artmaktadır. Fakat, yatırımın daha güvenli hale getirmek için bu araştırma önemlidir. Ethereum amacı, blockchain sistemi üzerinde kullanıcıların bu sistem üzerinden yeni yazılımları oluşturmasını ve akıllı sözleşmeler yapılmasını sağlamaktadır. Ethereum takımı Vitalik Buterin, Mihai Alisie, Anthony Di Iorio ve Charles Hoskinson’dan oluşuyor. Mart 2017’de, çeşitli blok zincir kuruluşları, araştırma grupları ve zengin 500 firma Enterprise Ethereum Alliance (EEA)’ı desteklediğini açıkladı. Bu nedenle bu ağ güçlü bir ağ olduğu kanaatine sahip olabiliriz. Gelecekte kimse ethereum blockchain ağının nereye evrileceğini kesin olarak bilemez. Fakat, bununla ilgili bir öngörüsü veriler değerlendirerek olabilir. Bu nedenle kripto para ve blockchain ağlarla ilgili verileri değerlendirmek gereklidir. Geliştirici ekibi olmayan bazı altcoinler, başka blokchain ağlarının çekirdek kodlarını kopyalayarak yeni bir ağ yaratıp piyasaya kolayla sürebilirler. Bunun için ileri derecede kripto yazılım bilgisine gerek bulunmamaktadır. Bu açıdan, yatırım yaparken ister 5 TL olsun ister 5 Milyon TL olsun varlıklarınızı kötü niyetli kişilerin eline geçirmeyin. Aksi halde binlerce kişiden ufak yatırımlar alan bu kişiler milyonları cebe indirebilmektedir. Bu sayede daha büyük dolandırıcılık hikayeleri için sermayeleri artırıyorlar.

Aldatıcı google ve sosyal medya reklamlarına, uzman olmayan fenomenlerin tüyolarına pek güvenmeyin. Kripto para, zekanın bir ürünüdür. Bu nedenle zekanızı ve bilginizi kullanmanız gerekmektedir. İnsanlık tarihinde, devletlerin ve devleti yöneten güçlü ailelerin kontrolünde olan para, adını bile bilmediğimiz anonim milyonlarca insanın kontrolüne geçmektedir. Milyarlarca bilgisayarın birbiri ile iletişim halinde olduğu bir çağda, blockchain ağlarını koparamazsınız. Ne kadar saldırı olursa olursan, ne kadar engelleme olursa olsun geri dönülmez bir yola girilmiştir. Son zamanlarda devlet müdahaleleri sıklıkla gündeme gelmektedir. Madencilerin faaliyetlerine son vermek, bankalar bile kripto para borsalarının işlem yapmasını engellemek gibi. Tüm bunların işe yaramayacağını merkezi sistem yöneticileri dışında herkes biliyor. Fakat, ağları parçalamaktan daha çok ağlara yeni kullanıcıların giriş yapması için bedava reklam olmaktan öteye geçemiyor. Haber kanallarının göze ve kulağa hoş gelen manşetlerinin içeriği ne yazık ki boş. Finans editörleri kulaktan dolma bilgilerle manşetlerin tıklanması için başlıklar atmaktadır. Son zamanlarda finans ve teknoloji editörleri arasına kripto para uzmanlığı olan kişilerde yer almaya başlamıştır.

Yukarıda sıkça rastlanan kripto para dolandırıcılıklarını ve bunlara karşı nasıl önlemler alınması gerektiğini ve bu tür dolandırıcılıklar neticesinde ne tür cezalar olduğunu anlatmaya çalıştım. Kripto paralar konusunda ceza hukuku içtihatları oluşmaya başlayacaktır. Kripto paranın, blok zincir ağı kullanımı arttıkça mevcut hukuksal düzenlemeler yetersiz kalacaktır. İçtihatlar ile doldurulmaya çalışılsa da kripto para alanında uzmanlaşmamış sistemden sağlıklı kararlar çıkması mümkün olmayacaktır. Mahkemelerin bu konuda uzlaşması için çalışmaların hızla başlatılması gerekmektedir. Çünkü, ticaretin şekli değişecek, fikri hakların şekli değişecek, suçların değişecek. NFT başta olmak üzere bunu hazırlıklı olan hukuksal bir altyapı acilen kurulmalıdır. Bilirkişiler, yargıçlar, avukatlar geleceği şekillendirecek teknolojiye uzak olamaz.

 

AV. ARB. MAHMUT ALTINEL

www.altinelhukuk.com

www.altinelarabulucu.com

mahmut@altinelhukuk.com

0 212 234 52 20

0 532 615 47 73

 

Yorumlar

Yorum Yap