Asansör kazalarında meydana gelen zararlarla ilgili teknik servislere mesleki sorumluluk sigortası zorunluluğu getirildi.

Asansörde meydana gelen kazalarda bu kazanın asansörün bakımı, onarımı ve servislerde meydana gelen kazaların meydana gelmesinde mesleki olarak sorumlu olan yetkili servislerin hata ve ihmalleri nedeniyle bina sorumlusu ve kaza nedeniyle zarara uğrayan kişilerin zararları için 500.000 tl teminat limitli zorunlu sigorta yaptırmak zorunluluğu geliyor. Bu zorunluluk 6 Nisan 2019 tarihinden sonra 12 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-1.htm yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ -6 Nisan 2019 CUMARTESİ-

a) 13 üncü maddesinin on ikinci fıkrası yayımı tarihinden on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

(12) Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.

Yorumlar

Yorum Yap