Kamyon ya da kamyonet kasalarında yolculuk yapanların kusurlu olup olmadığı tespit edilip mütefarik kusur indirimi yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde en çok tarım işçilerinin kamyon, kamyonet araç kasalarında yolculuk ettiği bir gerçektir. Bu gibi durumlarda kusur raporlarında bu şekilde taşımacılık yaparken yaralanan mağdurların kusurlu olduğu tespiti yapılırsa, tazminata hükmedilirken mütefarik kusurun yapılması gerekmektedir. Bu kusur oranı Yargıtay kararında % 20 olarak

 

17. Hukuk Dairesi         2017/3002 E.  ,  2017/11192 K.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminat isteminden ibarettir.


Davalı vekilince, murisin kazaya karışan araç kasasında gayri nizami şekilde yolculuk ettiği iddia edilmiş, keza ceza yargılaması sırasında alınan kusur raporunda kazaya karışan aracın kasasında yolculuk yaptıkları için desteğin de aralarında bulunduğu yolcular alt düzeyde tali kusurlu bulunmuştur.
Bu durumda mahkemece, davalının ileri sürdüğü iddiasının araştırılıp delillerin değerlendirilerek muris...'in kazaya karışan araç kasasında gayri nizami şekilde yolculuk etmesi davranışının zararını artırıcı bir etken olup olmadığı konusunda BK’nun 44. maddesi(6098 sayılı TBK 52. md) gereğince müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılması ve tazminattan %20 oranında indirim yapılıp yapılmaması hususları hükmün gerekçesinde tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususun değerlendirilmemiş olması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Yorumlar

Yorum Yap