50 cc altındaki motorlu bisikletli araçların sebebiyet verdiği zararlar için güvence hesabı dahil sigorta şirketlerin sorumluluğu bulunmamaktadır.

50 CC küpü geçmeyen içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı 50 km az olanların bisiklet olduğu bu nedenle zorunlu trafik sigorta zorunluluğu yoktur. B sınıfı ehliyetle bu motosikletleri kullanabileceklerdir. Trafik Sigortası Genel Şartları A-6-I Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar teminatın kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

Bu tür araçlar trafik sigortası yaptırsa bile meydana gelen zararlar için teminat kapsamında olmayacaktır. Bu tür araçları kullanan motorlu bisiklet sahipleri üçüncü kişilere karşı verdiği zararları “3. Kişilere karşı verilecek zararlar için mali sorumluluk sigortası” yaptırabilirler.

Konu ile ilgili güncel Yargıtay kararı ektedir.

Karara göre öncelikle motorun 50cc altında ya da üstünde olup olmadığının uzman bilirkişi marifeti ile tespit edilmesi gerekmektedir. Bazı araçlarda ruhsatname ve motorlu bisikletle ilgili yazılı bilgi olmadığında Uzman Bilirkişi marifeti ile rapor alınmadan karar verilmemelidir.

 

17. Hukuk Dairesi         2017/4671 E.  ,  2017/10948 K.

-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir. 
2918 sayılı ....nın 91. Maddesinde motorlu araçların trafik sigortası yaptırmalarının zorunlu olduğu, ... Yönetmeliği'nin 9.maddesinde trafik sigortası bulunmayan araçların neden olduğu bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvurulabileceği, motorlu bisikletin tanımının yapıldığı 2918 sayılı ....nın 3.maddesinde de, silindir hacmi 50cc küpü geçmeyen içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km az olan bisiklet olduğu, 2918 sayılı Yasanın 103.maddesinde de motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğunun genel hükümlere tabi bulunduğu öngörülmüştür.
Dosya kapsamından söz konusu elektrikli bisikletin trafik sigortası yaptırması zorunlu bir araç olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Mahkemece, hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda "Ancak, azami gücü 0,25 KW ve üzerinde olan elektrikli bisikletlerin tescile tabi olduğu, sürücülerinin (A) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerektiği, tescilsiz elektrikli bisikletin sadece markasının kuba olduğu bilgisinin hazırlık evrakında yer alsa da tescil kaydı bulunmayan elektrikli bisikletin azami gücünün 0,25 KW ve üzerinde olduğu bilgisine ulaşılamamış olup toplanacak delillerle dava dışı sürücü ... idaresindeki tescilsiz elektrikli bisikletin azami gücünün 0,25 KW ve üzerinde olduğunun ispatlanması halinde Güvence Hesabının kaza tarihindeki ... poliçe teminat limitleri kapsamında sorumlu tutulabileceği" kanaati bildirilmiş olup hesaplama yapılmışsa da bu hususta yapılan inceleme hüküm vermeye yeterli değildir. 
Bu durumda mahkemece, konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden tescilsiz ve plakasız elektrikli bisiklet üzerinde keşif yapılarak 50 cc'nin altında olup olmadığı araştırılarak husumet belirlenmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı hüküm verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yorumlar

Yorum Yap