% 25 ten fazla anlaşmalarla trafik kazasında yaralananların tazminatlarına hukuksuz bir şekilde el konulabilmektedir.

 

Hukuki meselelerle ilgili işlem yapmak Avukatlık Kanunu 35. maddesi gereği Avukatlara aittir. Avukatların yapmış olduğu işlemler karşılığında ancak % 25'ini aşmamak üzere ücret sözleşmesi düzenleyebilirler. % 25 ve yasal vergileri aşan her sözleşme kanuna aykırı bir sözleşmelidir. Bu nedenle aracılarla imzalanan sözleşmelerde bu husus önem arz etmektedir.

Bir takım sigorta aracıları, tazminatı kendileri olmasa alamayacağını, kendilerinin yüksek tazminat çıkardıkları iddialarıyla bu anlaşmayı % 20, 30, 40 hatta daha fazlası olacak şekilde yüksek tutmaktadır. Sigorta şirketleri tarafından ödenecek tazminatlar, sigorta genel şartları çerçevesinde ödenmektedir. Bu hesaplama yöntemleri önceden belli olduğu için aracıların tazminatı yüksek alma gibi söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hatta dava açma, sigorta tahkim başvurusu yapma gibi kanuni yetkileri olmadığından daha az tazminat ödemesi için mağdurlara ibraname imzalattıkları bir gerçektir.  

Bu nedenle Avukatlık Kanunu Gereği;

Madde 164 – Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.

Aracılarla % 25 ve kanuni vergilerden fazla sözleşme imzalamış kişilerin mutlaka bir Avukata danışması gerekmektedir.

 

Yorumlar

Yorum Yap