Yetiştirme gideri oranının ödenecek tazminattan düşülmesi.

Trafik kazalarında ne yazık ki bir çok çocuğumuzu kaybediyoruz. Geride kalan anne ve babaları onların desteğinden yoksun kalmaktadır. Fakat, bazı bilirkişiler anne ve babayı borçlu çıkardıkları raporlarda bulunmakta. Yargıtay'ın bu konuda verdiği önemli emsal karar aşağıda sunulmuştur. Artık, ev hanımı olan çoçuğa yetiştirme gideri katkısı olmayan anneye, ödenecek tazminattan indirim yapılmayacaktır. 

 

Mahkemece karara esas alınan bilirkişi raporunda, davacı annenin çalışmadığı, herhangi bir gelirinin bulunmadığı belli olduğu halde, hesaplanan tazminattan %5 oranında yetiştirme gideri indirimi yapılmıştır. Esasen bu indirimin yapılabilmesi için davacının çalışan, geliri olan, desteğin yetiştirme giderlerini kısmen de olsa üstlenmiş olan kişilerden olması gerekmektedir. Oysa davacı anne ev hanımıdır, bir geliri yoktur. Yetiştirme giderleri davacı baba tarafından karşılanmaktadır. Bu itibarla, davacı anne için hesaplanan destek tazminatından yetiştirme gideri indirimi yapılması doğru olmamıştır. 

17. Hukuk Dairesi         2015/15725 E.  ,  2016/5957 K.
 

 

Yorumlar

Yorum Yap