TRAFİK SİGORTASI YENİ GENEL ŞARTLARI TAZMİNAT MİKTARLARINI % 70 E VARAN HATTA AŞAN ORANLARDA DÜŞÜŞE NEDEN OLMAKTADIR.

Yeni genel şartlar öncesi trafik kazası mağduru 182.458 TL tazminat alması gerekirken yeni genel şartlar çerçevesinde 48.370 TL tazminat ancak alabilecektir. 1 Haziran 2015 yılında yayınlanan trafik sigortası genel şartları, hukuka aykırı olması nedeniyle mahkemelerce dikkate alınmıyordu. Fakat,  26 Nisan 2016 yayınlanan kanun değişikliği ile genel şartlara kanuni dayanak sağlanmıştır. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi kanunu geçmişe yürüterek kanundan önce yayınlanan genel şartların geçerliliğini 1 Haziran 2015 olarak kabul etmiştir. Bu karar neticesinde artık trafik sigortası yaralanma ve vefat tazminatları yeni genel şartlar çerçevesinde ödenmesi zorunluluğu doğmuştur.

Yeni genel şartların nasıl kayba yol açtığının somut örneğini “somut dava” örneği ile sizlere sunacağız.

Eski genel şartlara göre % 39 olan rapor yeni genel şartlara göre % 12 olarak tespit edilmiştir.

Somut dava da “kanun düzenlemesi öncesinde alınan adli tıp raporuna” sigorta şirketi vekili genel şartlar değişikliği nedeniyle itiraz etmiş ve itirazı mahkemece kabul edilmiştir. Tekrar Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi rapor düzenlemiştir. En çok vurguladığımız “mesleğin maluliyet tespitlerinde önemi kalmamıştır.” Sağ ile mesleğini icra eden bir doktor ile serbest meslek sahibi bir kazazede” arasına herhangi bir maluliyet tespiti farkı olmayacaktır. Mesleğini sağ elinde kullanımda kısıtlılık olan ve güç kaybı olan doktorun ameliyatlarda nasıl bir meslek kaybı yaşayacağını düşünmenizi isteriz. Yeni sigorta genel şartlarında “özürlülük ölçütüne göre rapor” düzenlemesi tazminat hukukunun genel ilkelerine açıkça aykırıdır.

Tazminat hesaplamasında kullanılan Yargıtay içtihatlarınca kabul edilen PMF 1931 tablosu yerine TRH 2010 tablosu kullanımı ve teknik faizin 1.8 kabul edilmesi de ayrıca tartışılması gereken bir konudur.

Aşağıda ilk rapor ve ikinci raporun sonuç kısımlarını sunmaktayız. Bu raporlara göre trafik kazasında yaralanan kişinin alacağı tazminat miktarı 182,48 TL’den (pmf 1931 hesaplaması) 48.370 TL’ye (TRH 2010 1.8 teknik faiz hesaplaması) düşmektedir.

Sigorta şirketlerine aynı sigorta pirimi ödemeye devam edilmesine rağmen ödenecek tazminat miktarının % 73’e varacak şekilde düşmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bu düşüş bazı tazminatlarda daha da vahim şekilde artmaktadır. Mesleğin önemsiz hala gelmesi, resmi gelir belgesinin (serbest çalışan fakat resmi geliri belgesi olmaya nitelikli meslek sahiplerinin asgari ücret üzerinden tazminat hesaplanması) şart olması, maluliyet tespitlerinin tazminat hukukunun genel ilkelerine açıkça aykırı olması gibi bir çok yanlışın bu düzenlemede yer alması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin sigorta şirketlerince karşılanması noktasında önemli kayba neden olacaktır.

 

1 HAZİRAN 2015 YILI GENEL ŞARTLAR ÖNCESİ “ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ  YÖNETMELİĞİNE GÖRE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ:

Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 31.07.2017 tarih ve ….. karar nolu raporunda: Mevcut belgelere göre; …..T.C. kimlik numaralı, 1971 doğumlu ……… 24/12/2015 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı vertebra stabilizasyonu arızası nedeniyle 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak ve meslek grup numarası Grup1 kabul olunarak: Gr1 X(2….33)A     %37, E cetveline göre %39.0 (yüzdeotuzdokuznoktasıfır) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı

1 HAZİRAN 2015 GENEL ŞARTLAR ÖNCESİ “ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLRE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” ÇERÇEVESİNDE ENGELLİK ORANI:

Adil kızı 1971 doğumlu Filiz Bulğu’nun 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”e göre engellilik oranının Kas İskelet Sistemi Tablo 1.3’e göre %8, şekil 2.10 ve tablo 2.3’e göre %4, Balthazard formulüne göre %12 (yüzdeoniki) olduğu,

Yorumlar

Yorum Yap