Trafik kazasında faiz, yasal faiz midir? avans faiz midir?

Trafik kazalarında meydana gelen zararlar için açılan tazminat davaları ya da sigorta tahkim komisyonu başvurularında, hangi faize hükmedileceği önem arz etmektedir. Aksi halde,kararlar sigorta şirketi tarafından itiraz için neden olabilir. Bu itirazlar, tazminatın ödenmesini geciktirecektir. Bazı kararlarda, bu hususa çok dikkat edilmemektedir. 

Yasal faiz ile avans faizi arasında ciddi anlamda fark bulunmaktadır. Faizin başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacak faizler, yargılama sürecinin uzamasına göre ciddi bir yekün teşkil etmektedir. 

Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarında "eğer taşıma ticari bir taşıma değilse yasal faiz hükmedilmelidir, taşıma ticari bir taşıma ise avans faizi hükmedilmelidir." Ticari taşımadan anlaşıması gereken ise "ticari amaçla yolcu taşınmasıdır." Bir taksiye ücret karşılığı binilmesi, bir otobüse ücret karşılığı binilmesi gibi. Ticari bir taşıma varsa avans faizine hükmedilir. Diğer hallerde ise yasal faize hükmedilmelidir. 

Konuyla ilgili yargıtay kararı aşağıda sunulmuştur.

Davalıya husumet yöneltilmesine yol açan, davacılar desteğinin yolcu olduğu trafik sigortasız ... plakalı araç, kullanım amacı yolcu nakli olan hususi otomobil olup dava dışı ...'e aittir. O halde, temerrüt faizi olarak yasal faize hükmedilmesi gerekirken, ticari faize hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla, 1086 sayılı HUMK'nun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. 17. Hukuk Dairesi         2018/8 E.  ,  2018/10051 K.

 

Yorumlar

Yorum Yap