Trafik kazası yaralanması davalarında maluliyet tespiti için adli tıpla ilgili neler yapılması gerekmektedir?

Trafik kazası yaralanması davalarında maluliyet tespiti yapan adli tıp için davacı ya da vekil ile takip ediyorsa avukatın baz hususlara dikkat etmesi gerekir. Adli tıp sürecini kısaltmak ve doğru sonucu ulaşmak için bu hususlar önem arz etmektedir. Mahkeme dosyasındaki tetkik, tedavi, muayene, film ve grafilerin eksiksik olması gerekmektedir. Yanlış ve eksiklerin olduğu dosyadan yanlış ve eksik maluliyet tespiti ortaya çıkacaktır. Kaza ile illiyetin kurulmasında en önemli delil kişinin sağlık kurum ve kuruluşlardaki tıbbi dökümantasyonlarıdır. Konu hakkında uzman görüşü almak, adli tıp sürecesinde yol gösterici olabilmektedir. 

Avukatlarla takip edilen davalarda Avukatların, takip edilmeyen davalarda ise davacıların dikkat etmesi gereken bir çok önemli husus bulunmaktadır.

1-Kişinin tedavi , tetkik ve muayene gördüğü tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından bu evrakların özellikle cd ortamında mahkeme tarafından müzekkere ile talep edilmesi,

2-Dosyanın ön inceleme duruşması yapılmadan (mahkeme ön inceleme duruşması olmadan delil toplayabilir) ya da yapıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu’na iş gücü kaybı tespiti için gönderilmesinin talep edilmesi,

3-Adli Tıp Kurumu tarafından eksik hususlarla ilgili cevap yazılarının ivedi mahkeme tarafından elden müzekkereli yazı ile ivedi olarak takip edilerek, eksik hususların  tamamlanarak dosyanın tekrardan adli tıp kurumuna sevkinin sağlanması,

4-Meslekte kazanma gücü tespitinde  “mesleğin önemli olması” nedeniyle mutlaka davacının mesleğini ispatlayıcı delillerin mahkeme dosyasına sunulup açıklanması gerekir,

5-Dosyadaki tüm evraklar üzerinden uzman bilirkişi görüşü almak.

Yorumlar

Yorum Yap