Sigorta şirketinden eksik alınan tazminatım var mıdır? Bunun tespitini nasıl yapmam gerekmektedir.

Sigorta hukuku uzman avukatların yürüttüğü tazminat süreçlerinde eksik tazminat kalma olasılığı düşüktür. Sigorta hukuku ile tazminat hukuku iç içe geçmiş hukuk dalıdır. Tazminat hukuku ile ceza hukuku, borçlar hukuku iç içe geçmiş hukuk dalıdır. Tazminat sürecini yürütecek avukatın, aynı zamanda iyi bir ceza hukukçusu, borçlar hukukçusu ve sigorta hukukçusu olması gerekir. Bu dallardan birinde eksiklik, eksik ödenen tazminatı ortaya çıkaracaktır.

Tazminat miktarının hesaplanmasında en önemli kriterler; yaş, meslek ve maaş, maluliyet derecesi ve kusurdur. En çok bilinmezliğin olduğu iki husus ise kusur ve maluliyet derecesidir.

Kusurun gerçeklikle örtüşmesi için ceza soruşturma ve kovuşturma evrelerini iyi takip etmek gereklidir. Kusur bilirkişilerin raporlarının doğruluğu en önemli tartışma noktasıdır. Olay yerinde kolluk görevlilerince tutulan kaza tespit tutanağının, tek bilirkişiden alınan kusur raporlarının, adli tıp kurumu trafik ihtisas dairesinde alınan raporların, İTÜ ya da Karayolları Genel Müdürlüğü’nde oluşan heyetten alınacak raporların iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketlerine başvuru yolu ile alınan tazminatlarda, genellikle ilk kaza tespit tutanağı dikkate alınır. Bu nedenle kaza tespit tutanağındaki kusur dağılımıın doğru olup olmadığı uzman bir bilirkişi aracağılı ile tespit edilmesi gerekir. Sigorta şirketine başvuru yolu ile kaza tespit tutanağı esas alınarak alınan tazminatın, kusurun sonradan müspet yönden değişmesi ile bakiye tazminat miktarı olma olasılğı bulunmaktadır. 

Maluliyetin gerçeklikle örtüşmesi için kaza tarihinde hangi maluliyet tespiti mevzuatının geçerli olduğunu, bu mevzuata uygun rapor düzenlenip düzenlenmediğini, düzenlenmemişse gereken itirazların nasıl ve nereye yapılması gerektiği önemli bir tartışma noktalarından diğeridir. Sigorta şirketleri, mevzuatı dikkate almayarak 1 haziran 2015 tarihinden önce düzenlenen poliçelerde ödemeleri "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe " göre genelde yapmış bulunmaktadır. Fakat 1 haziran 2015 tarihinden önce düzenlenen poliçelerde ödemeleri kaza tarihine göre Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre ya da  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine göre yapılması gerekir.  Bu nedenle bir çok hasar dosyasında mağdurlara eksik tazminat ödemesi yapılmıştır. Bu hususun tespiti için raporların karşılaştırması uzman bilirkişi aracağıyla yapılması gerekmektedir. 

Eksik tazminatlar açısından, kaza tarihindeki mevzuata hakim olmak gerekir. Neye göre eksik, kime göre eksik? Eksik tazminat almışsınız “bizim komşu hiçbir şeyi yok” senden fazla aldı gibi söylemlerin hukuki bir geçerliliği yoktur. Bu nedenle her somut olay yukarıdaki tartışma noktaları çerçevesinde irdelenmelidir.

Binlerce ifade edebileceğimiz eksik ödenen tazminatlar ile ilgili uyuşmazlık ile karşılaşmış olmamızın tecrübesi ile tartışma noktalarında hukuki bir cevabımız bulunmaktadır.

Somut olaya ait tüm tedavi ve tetkik, muayene, film ve grafi evrakları, kusur ilişkin tüm soruşturma ve kovuşturma evrakları ile eksik tazminat alınıp alınmadığının tespiti mümkündür. Bu tespit yapıldıktan sonra kimlerin sigorta şirketlerinden eksik tazminat aldığının tespiti yapılacaktır.

Yorumlar

Yorum Yap