Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası, zarara uğrayanların zararını teminat limitinde göre karşılamaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

 

Özel güvenlik nedeniyle zarara uğrayanlar, özel hukuki kişiler ve özel güvenlik şirketlerinin yapılması zorunlu olan sigorta kapsamında teminat limiti dahilinde sigorta şirketlerinden bu zararlarını karşılayabilirler.

Özel güvenliğin sorumlu olduğu ölümler (ölüm teminatı), yaralanmalar, sakatlanmalar (sakatlık ve tedavi giderleri teminatı) ve diğer taşınır ve taşınmazlarında meydana gelebilecek maddi zararlar bu poliçe kapsamındadır.

Özel güvenlik görevlisinin kusuru bulunması gerekir. Zararın meydana gelmemesi için özenli ve dikkatli şekilde davranmışsa, başkalarının kusuru varsa deprem gibi mücbir sebepler varsa özel güvenliğin ve dolayısıyla sigorta şirketinin sorumluluğu olmayacaktır.

Özel güvenliğin yetkili olduğu zamanlarda ve görev alanlarında meydana gelen zararlar kapsamaktadır. Bu süre ve alanlar dışında meydana gelen zararlardan sorumluluk bulunmamaktadır.

Özel güvenlik sigortası ettiren ve genel şartlara göre bazı yakınlarının meydana gelen zararları kapsam dışıdır.

Diğer teminat dışı kalan haller Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası A.5. maddesinde ayrıca sayılmıştır.

Özel güvenlik tazmanat hakları için doğrudan sigorta şirketine başvuruda bulunma imkanı vardır. Sigorta şirketide aynı şekilde zarara uğrayanla direkt anlaşma yapabilir. Sigorta ettiren ise sigortacının yazılı izni oldukça tamamen ve kısmen ödeme yapmalıdır. Aksi halde sigorta şirketi tarafından sigorta ettirenin yapmış olduğu ödemeyi kabul ettiği anlamına gelmeyecektir.

Özel güvenlik şirketi, meydana gelen zararı öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapmalıdır.

Sigorta şirketi, özel güvenlik kusuru nedeniyle zarara uğrayan hak sahiplerine tüm eksik evraklar tamamladıktan 8 gün içinde ödeme yapmak zorundadır.

Özel güvenlik tazminat davaları, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl herhalde olayın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bu tarihlerden önce Özel güvenlik tazminat davaları açılmalıdır. Özel güvenlik tazminat alma hakları olanlar bu sürelere dikkat etmelidir. Aksi halde zarara uğradıkları kesin olsa bile zamanaşımı nedeniyle davaları zamanaşımı nedeniyle zamanaşımı savunması nedeniyle ret edilebilecektir. Ceza zamanaşımı daha uzun ise bu süreler dikkate alınmaktadır.

Özel güvenlik sigortası kapsamında talep edebilecek zararlar için başvuru esnasında evrakların eksiksiz olarak sigorta şirketine sunulması gerekmektedir. Özel güvenlik tazminat hesaplama, meydana gelen zararın niteliğine göre farklılık göstermektedir. Evine hırsız giren ve eşyaları çalınan ev sahibi, bu zararını ispatladığı ölçüde özel güvenlik şirketinin kusuru varsa teminat limiti dahilinde zararlarını karşılayabilmektedir. Teminat limitleri, özel güvenlik şirketinin çalıştırdığı personel sayısına göre maddi 240.000-540.000 TL, diğerleri için 60.000 TL’dir. Bu limitler tebliğ ile değiştirilebilmektedir.

Özel güvenlik şirketleri, kusurları ile zarar verdikleri 3. Kişilerin tazminat talepleri konusunda sigorta şirketleri ile uyuşmazlık yaşayabilirler. Kendilerine yöneltilen tazminat taleplerinden sigorta şirketleri sigorta genel şartlarına göre teminat limiti dahilinde sorumludur. Bu nedenle teminat dışı olmayan talepleri sigorta şirketlerinin yasal süre içinde zarar görenlere ödemesi gerekmektedir. Ödeme olmaması halinde özel güvenlik şirketleri, dava ya da icra talepleri olabilmektedir. Bu açıdan sigorta şirketleri davaya dahil edilmeli, sigorta şirketine tazminat talepleri ve tazminata konu olaylar yasal yollarla bildirilmelidir. Özel güvenlik şirketleri, kusurlu olup olmadığı hususu yargılama konusu olabileceği gibi tarafların uyuşmazlığı sulh, arabulucu, anlaşma gibi alternatif uyuşmazlık yolları ile çözebilmeleri de mümkündür. Bu açıdan özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası ve diğer konularda ALTINEL HUKUK ARABULUCULUK OFİSİ tarafların yaşadığı uyuşmazlıkları dostane yollarla çözümü için katkı da sunmaktadır.

Güvenlik şirketinin kusuru ile zarara uğrayanlar, öncelikle olayla ilgili ispata yarayacak delilleri toplamaları gerekmektedir. Suç unsuru oluştuğu durumlarda yetkili birimlere başvuru yapması delillerin toplanması için ispat açısından önemli bir katkı sunabilmektedir. Özel güvenlik hırsızlık olayları sıkça yaşanmakta bu olaylardan özel güvenlik şirketi sorumlu tutulabilmektedir. Bu açıdan çalınan eşyaların maddi değerinin tespiti zararın karşılanması açısından önemlidir. Altın gibi değerli maddi malvarlıkların çalındığının ispatı için tanık beyanları, altın alış belgeleri dahil bir çok delil kullanılabilir. Maddi zararın tam olarak tespiti ve ödenmesi için maddi delillerle başvurunun ve davanın desteklenmesi gerekmektedir.

Hasar başvuru süreci, hasar başvuru süreci sonrası yaşanan dava süreci gibi hukuki konularda hem özel güvenlik şirketleri hem de zarara uğrayalanlar tarafımızdan 0 212 234 52 20 mahmut@altinelhukuk.com iletişim bilgilerinden hukuki bilgi ve destek alınabilmektedir.  

Yorumlar

Yorum Yap