Kaza tespit tutanakları hakkında bilgi notu

KAZA TESPİT TUTANAKLARINA HAKKINDA BİLGİ NOTU :

Trafik kaza tespit tutanakları ile ilgili vatandaşlarımızdan birçok soru gelmektedir. Yanlış tutulan kaza tespit tutanakları, sigorta şirketleri tarafından ödenecek tazminat sürecini uzatabilir. Hatta yapılan vahim hatalar nedeniyle hak kaybına neden olunabilmektedir. Bu nedenle kaza tespit tutanağını mevzuat belirtilen şartlara ve maddi gerçekliğe uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Taraflarca gerçeğe uygun doldurulmayan tutanaklar özel evrakta sahtecilik suçu dahi oluşabilecek ceza soruşturmasına neden olabilmektedir.

Trafik kazası Tutanağı kusur oranı hesaplama nasıl yapılır?

Olay yerine ait resimler, olayın oluş şekli ve tarafların tutanaktaki beyanları dikkate alınıp yüzdesel olarak kusur oranları belirlenir.

% 0-Tarafın kusurlu olmamasını,

% 50 Tarafların eşit şekilde kusurlu olmasını,

% 100 tarafın tamamen kusurlu olmasını ifade etmektedir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 84,

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller:

 1. Kırmızı ışıkta geçme veya yetkili memurun dur işaretine uymadan geçme,
 2. Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
 3. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
 4. Arkadan çarparak kazaya sebebiyet verme,
 5. Geçme yasağı olan yerlerde geçmek,
 6. Doğrultu değiştirme manevralarını hatalı yapma,
 7. Başka şeride tecavüz etmek,
 8. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymayarak kazaya sebebiyet vermek,
 9. Kaplamanın dar olduğu durumlarda geçiş önceliğine uymamak,
 10. Manevraları düzenleyen genel şartlara uygun davranmamak,
 11. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almamak,
 12. Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpmak.”     

Bu kusur halleri dışında başka asli ve tali kusur halleri de bulunmaktadır. Kusur durumun tam tespit edilmesi için hukuk büromuzda bilirkişilik eğitimi almış kusur bilirkişisi bulunmaktadır. Bu şekilde doğru kusur tespiti konusunda rapor düzenleyerek müvekkillerin hak kaybına uğramasına engel olmaktayız.

Trafik kazası tutanak sorgulama nasıl yapılır?

Trafik kazası tutanak sonucu için maddi hasarlı trafik kazasında plaka bilgisi ve sürücü tc kimlik no, plaka bilgisi sigortalı tc kimlik no ya da plaka bilgisi ve sigortalı vergi kimlik no ile KAZA TESPİT TUTANAĞI SORGULAMA ilgililer tarafından sorgulama yapabilirler. Yaramalı ve ölümlü trafik kazalarında trafik kazası tutanak sonucu öğrenme için kaza tespit tutanakları polis ve jandarma görevlilerinden, soruşturma aşamasında Cumhuriyet Başsavcılıklarından, kovuşturma yani ceza davası aşamasında ilgili Asliye Ceza ya da Ağır Ceza Mahkemelerinden trafik kazası tutanak örneği temin edilebilmektedir. Bunun için dosyada şüpheli, sanık, katılan ya da suçtan zarar gören olarak taraf olarak yer alanlar asil olarak ya da vekilleri aracılığıyla temin edebilirler. Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı örneği almak için web sitesinden indirmek yeterli olacaktır. Anlaşmalı kaza tespit tutanağı sorgulamaları kolay bir şekilde yapılmakta olup taraflar sonuçlar yayınlandıktan sonra kaza tespit tutanaklarını görüntüleme yaparak itiraz edeceklerse itiraz sürecini geçirmemesi gerekmektedir. İtiraz süresi, SBM tarafları kusur oranını sigortalıların bildirdikleri iletişim bilgilerini bildirim yapıldıktan sonra başlamaktadır.

Trafik kazası tutanak itiraz nasıl yapılır?

Anlaşmalı kaza tespit tutanağına itiraz ya da maddi hasarlı kaza tespit tutanağı itiraz nasıl yapılır diye sorular gelmektedir. Yaralamalı kaza tespit tutanağına itiraz ile maddi hasarlı kaza tutanaklarına itiraz yolu ve yöntemi farklıdır. Bu nedenle ikisi için farklı şekilde açıklama yapmak gerekir.

a-Anlaşmalı kaza tespit tutanaklarına itiraz:

Anlaşmalı kaza tespit tutanağına itiraz için sigorta Bilgi Merkezine ait Sigortam360.com online portalı BU LİNK aracılığıyla kaza tespit tutanağı itiraz formunu doldurarak itiraz edebilirsiniz. İtirazın doğru değerlendirilmesi için açısından maddi hasarlı kaza tespit tutanakları itiraz formunun SBM eksiksiz ve itirazın kabulü için gerekçeli şekilde ek beyan ve belgeler ile doldurulması kaza tespit tutanağına itiraz eden tarafın faydasına olacaktır.

b-Yaramalı kaza tespit tutanaklarına ya da ölümlü kaza tespit tutanaklarına itiraz :

Yaramalı kaza tespit tutanağına itirazlar, online olarak internetten yapmak mümkün değildir. Yaramalı kazalarda anlaşmalı kaza tespit tutanağı düzenlememek gerekir. Çünkü, bu gibi durumlarda maddi hasarlar dışında bedeni zararlarla ilgili talepler ve taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçu gibi suçlar oluşmaktadır. Yaramalı kaza tespit tutanakları, polis ya da jandarma tarafından tutulduktan sonra soruşturma dosyasında delil olarak kullanılır. Bu delil aksi ispatlanıncaya kadar kesin delil değildir. Aksi durum tanıklarla, kamera görüntüsü, fotoğraf, olay yerinde keşif, kusur bilirkişisi ve ikrar gibi bir takım delillerle ispatlanabilir. Yaramalı kaza tespit tutanaklarına itirazlar soruşturma aşamasında Cumhuriyet Başsavcılıklarına kusur durumuna itiraz şeklinde itiraz dilekçesi ile kovuşturma aşamasında itiraz dilekçesi ya da duruşmalar sözlü beyanlarla yapılabilmektedir. Yaramalı trafik kazalarında itiraz için kimi zaman delil tespit davaları açılmaktadır. Bu tür davalar için için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dahilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır. Bu davayı açmak için harç ve giderler yatırılması gerekmektedir. Ayrıca aradan uzun zaman geçmesi durumunda bu davalar hukuki yarar yokluğu nedeniyle red olabilir. Bu nedenle soruşturma aşamasında ve kovuşturma yani dava aşamasında bu itirazları yapmak hem maliyet hem de delil tespit davasındaki kusurun kesin karar olmaması nedeniyle daha yararlı olacaktır. Yaramalı trafik kazalarında kusur itirazlarının “itiraz ediyorum”, “kusur doğru değil” “kusuru kabul etmiyorum” şeklinde değil gerekçeli şekilde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle mutlaka kusurun neden doğru olmadığı ile ilgili delillerle beraber gerekçelendirilmesi kusur değerlendirmesi aşamasında doğru olacaktır. Bu tür durumlarda bünyemizde bulunan kusur bilirkişi oran olacak şekilde kusur bilirkişi raporu mütalaa şeklinde düzenlenmektedir. Bu mütalaa raporları kusur itirazlarını değerlendiren kişi ve kişiler tarafından dikkate alınıp maddi gerçeklikle örtüşen raporların ortaya çıkması amaçlanmaktadır. Kaza yerinde keşif yapılması, tanıkların dinlenilmesi, mobese ya da başka kişi ve kurumlara ait kamere görüntülerinin toplanılması çok önemlidir. Kamere kayıtları kaydedilen görüntülerin sürekli olarak ve uzun süreli depolanmasının mümkün değildir ,bilinen durum MOBESE KAYITLARI en fazla 10 gün veya iki haftalık kayıt ya da biraz fazlasını yapılabilmektedir, bunun dışında çok önemli olaylar dışında görüntülerin üzerine bu süreden sonra tekrar kayıt yapılarak eski görüntülere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle olay olduğunda, kamere görüntüleri olup olmadığı hemen araştırılıp kolluk tarafından toplanılmamışsa hemen bununla ilgili talep oluşturulup süreç takip edilmelidir. Aksi halde en önemli delil olan kamera görüntüsüne ulaşmak pek mümkün olmayacaktır. Aynı durum kaza yerini gören başka kamera görüntüleri açasından da geçerlidir. İşyerleri bu kamera kayıtlarını ancak soruşturma nedeniyle emniyet görevlilerinin talebi üzerine emniyet görevlilerine verebilirler. Diğer türlü tarafların talepleri halinde verme zorunlulukları bulunmamaktadır. Yaralamalı kaza tespit tutanağına itiraz dilekçesi örneği, her olayın oluş şekli farklı olduğundan standart olarak olmaz. Bu nedenle hangi savcılığa, mahkemeye yapılacağı, esas numarası, taraflar, konu, gerekçeli açıklama ve talep kısmı olacak şekilde düzenlenip ilgili yargı birimine verilmelidir. Bu şekilde avukata ihtiyaç duyulduğunda gerekçeli bir kusura itiraz dilekçeleri tarafımızca düzenlenip sunulabilmektedir. Ölümlü kaza tespit tutanağı aynı şekilde yaralamalı kaza tespit tutanağı gibi aynı usule göre emniyet görevlileri tarafından düzenlenmektedir. Ölümlü kaza tespit tutanaklarına itiraz, yaramalı trafik kazasına itirazlar gibi yapılmaktadır.

Trafik kazası tutanak nasıl tutulur?

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağına mobil kaza tutanağı https://mkt.sbm.org.tr/ adresinden online olarak düzenleyebilirsiniz. Ya da kağıt form ile kaza tespit tutanağı düzenleyebilirsiniz. Kaza tespit tutanağı formlardaki alanların eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Aksi halde hasar dosyası sonuçlandırma süreci uzayabilmektedir. Hasar dosya sorgulama için sigorta şirketlerinin online hasar dosyası sorgulama web alanları ya da sigorta şirketlerinin iletişim adreslerine ulaşarak yapılabilmektedir. Ayrıca sigorta şirketi hasar dosya sorumlusuna mail aracılığıyla ulaşarak hasar dosya bilgisine ulaşabilirsiniz. Trafik kazası tutanak formuna internetten, sigorta şirketlerinden, sigorta acentelerinden ya da buradan ulaşabilirsiniz. Trafik kazası tutanakları taraflarca form alanları doldurulduktan sonra imzalanması gerekmektedir. Geçerli olması için kazaya karışan tüm taraflarca imzalanması gerekmektedir. Fotokopi ile çoğaltılıp tarafların ileride delil geçerliliği açısından ıslak imzaları ile çoğaltılmasında fayda bulunmaktadır. Bu şekilde tutulan anlaşmalı kaza tespit tutanakları, resmiyet kazanmaktadır. Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur sorusunun cevabını bu şekilde açıklamış bulunmaktayız. Daha detaylı bilgi için ilgili sigorta şirketlerinden ve acentelerden yardım alabilirsiniz.

Anlaşmalı kaza tespit tutanağı geçerlilik süresi ne kadar?

Anlaşmalı kaza tespit tutanağı geçerlilik süresi, maddi hasarlı kazalarda zamanaşımı 2 yıldır. Bu nedenle taraflar taleplerini 2 yıl içinde sigorta şirketlerine iletmeleri gerekmektedir. Aksi halde zamanaşımı nedeniyle başvuruları red olabilir. Bunun dışında sigorta şirketleri süreci sırf zamanaşımına uğratmak için kötü niyetli bir şekilde uzatma durumu varsa Yargıtay kararları gereği süre uzayabilir. Ayrıca ceza gerektiren durumlarda zamanaşımı olaya göre irdelemek gerekmektedir. Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı geçerlilik süresinde başvuru yapıp hasar dosyalarının sonuçlandırmak gerekmektedir. Aksi halde araç hasarları ve değer kaybı zararlarını zamanaşımına uğrayacaktır.

 

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı kaza senaryoları nasıl yazılmalı ve çizilmelidir?

Öncelikle maddi gerçekle örtüşen olayın oluş şeklini doğru bir şekilde yansıtan beyanlar ve çizimler yapılmalıdır. Aksi durumun sigorta şirketi tarafından ispatlanması halinde cezai ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Sigorta Bilgi Merkezinin doğru bir şekilde kusur tespiti yapabilmesi için beyanları ve çizimler en azından kusur için bilgiler olacak şekilde yapılmalıdır. Yolun sağında duran araca arkadan çarptım, kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarptım, hatalı sollama yaparak öndeki araca çarptım, geçiş önceliğine uygun davranmadım gibi. Geçiş önceliğine uygun davranılmadıysa, bunu çizimlerde hangi aracın nereden geldiğini iyi bir şekilde çizmek gerekmektedir. Mutlaka trafik güvenliğini çok tehlikeye sokulmayacaksa araçlar hareket edilmeden fotoğraflar çekilmelidir. Fotoğraflar hem yolu geniş bir şekilde alacak şekilde hem de araçların kazadan sonraki durumlarını yansıtacak şekilde olmalıdır. Gerçeğe aykırı senaryolarla sigorta şirketlerini zarara uğratmak, hem hukuki sorumluluk hem de vicdani sorumluluk açısından doğru olan bir şey değildir.

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı iptali mümkün müdür?

Maddi hasarlı kaza tespit tutanakları iptal diye bir şey söz konusu değildir. Anlaşmalı kaza tespit tutanakları usule uygun düzenlenip imzalandıktan sonra resmiyet kazanmaktadır. Diğer taraf bu tutanakları teslim aldıktan sonra tek taraflı olarak yeniden düzenlemek mümkün değildir. Eğer tutulan tutanaklarda yanlış varsa tekrar anlaşmalı olarak tutanaklar yeniden düzenlenebilir. Sigorta şirketine sunulduktan sonra yeniden anlaşmalı kaza tespit tutanağı düzenlemek mümkün değildir. Sigorta şirketine gönderilip kusur oranları SBM tarafından tespit edilince ancak itiraz edilebilir. Kaza tespit tutanağı itiraz reddedilen tarafların hukuki hakları saklıdır. Hukuki hakları olarak sigorta tahkim komisyonuna kendileri ya da bir avukat aracılığıyla başvurabilirler. Ya da dava yolu ile zararlarını karşılamak mahkemelere başvurabilirler. Sigorta tahkim komisyonu süreci daha kısadır fakat tanık dinletme gibi deliller kullanılacaksa bu süreçte mevcut delillere göre karar verildiğinden başarısız olma durumu olabilir. Bu nedenle her olaya göre karar vermek daha doğru bir hukuki yöntem olacaktır.

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurulmayacak haller nelerdir.?

Bir kazada yaralama ve vefat yoksa her zaman anlaşmalı kaza tespit tutanağı doldurmak mümkün değildir. Mevzuat gereği bu tutanaklar resmi görevliler tarafından doldurulması gerekmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişiler, polis ya da jandarma bölgesine göre aramaları olay yerine çağırmaları gerekmektedir. Neden bu şekilde talep ettiklerini telefonda açıklamalarında fayda olacaktır. Aşağıda kişilerin anlaşmalı kaza tespit tutanağı tutamayacakları halleri yazmış bulunmaktayız. Bu durumlarla karşılaşılması halinde kesinlikle anlaşmalı kaza tespit tutanağı tutmamaları gerekmektedir. Aksi halde bu tutanaklar resmi tutanak olarak sigorta şirketlerine sunulup kullanılamaz.

1)     Sürücü, belgesiz motorlu araç veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa,

2)     Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

3)     Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

4)     Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,

5)     Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,

6)     Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

7)     Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, (Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşilkart-Green Card belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir)

8)     Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

 

 

Anlaşmalı kaza tespit tutanağına itiraz süresi nedir?

 

Taraflar belgeleri tamamladıktan sonra sigorta şirketine başvurur. Sigorta şirketleri takip eden iş günü sonuna kadar fotoğraf ve belgeleri SBM online olarak iletir. Bunun dışında hak sahipleri kendi tayin ettikleri SBM sisteminde kara araçları branşında faaliyet gösteren sigorta eksperlerine genelgeye uygun olarak tutanak ve fotoğraflar ile başvurabilir. 3 gün içerisinde kusur oranlarını ile ilgili sigorta şirketleri SBM iletir, aynı olması halinde kabul edilir, aksi durumda SBM tarafından TUTANAK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU tarafından değerlendirme yapılmaktadır.

 

Bu başvurudan sonra Sigorta Bilgi Merkezi, eş zamanlı olarak ilgili sigorta şirketine ve ilgililerin iletişim bilgileri üzerinden sigortalılara bildirir. Sigorta şirketlerinin kusur durumunda mutabakata varmaları üzerine her iki sigortalı bir defaya mahsus olarak üzere 5 iş günü içerisinde genelgede yer alan usüle göre, değerlendirmeye etki edecek ek bilgi ve belge sunmak üzere sigorta şirketlerinden tekrar kusur oranının değerlendirilmesini talep edebilirler. Bu başvuru üzerine sigorta şirketleri 3 gün içeresinde kusur oranlarını yeniden değerlendirme bulunur. Sigorta şirketleri yerine itirazların sigorta şirketlerinden farklı olmayan yerlere yapılması halinde söz konusu 5 günlük itiraz süresi kesilmektedir. İtiraz hakkını kullanmayan ya da itirazdan red sonuç alan sigortalılar sigorta tahkim komisyonu ya da yargı yoluna başvurabilirler. Mağdurlar, karara itiraz ederek Tramer’in bünyesinde bulunan n ve 3 kişiden oluşan Kaza Tespit Komisyonu’na veya bir diğer adıyla Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na gönderilir ve buradan çıkan karar kesin kabul edilir. Fakat aksi durum için gerekçe varsa sigorta tahkim komisyonu yada dava yoluna başvurulabilir.

 

Kaza tespit tutanakları ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda avukatlık bürosu olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yorumlar

Yorum Yap