E Rapor ile tüm engelli sağlık kurulu raporları online olarak görüntüleme imkanı doğmuştur.

20 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan erişkinlere ilişkin engelilik durumunu hakkında yönetmelik kapsamında trafik kazalarında maruz kalınan engellik durumunun tespiti ile ilgili bir çok düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme çerçevesinde sağlık kurulu raporların doğruluğun tespiti, sağlık kurulu raporlarına ulaşımın kolaylaştırılması, tekrar raporlarının engellemesi gibi amaçlarla e rapor sistemine geçilmiştir. Tüm raporlar Sağlık Bakanlığı tarafından https://erapor.saglik.gov.tr/portal portalına yüklenecek olup raporlara bu portaldan ulaşabilme imkanı bulunmaktadır. 

Böylece raporların e imzalı şekilde online olarak görüntüleme imkanı doğmuştur.

 

Yorumlar

Yorum Yap